dr Waldemar Lib

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1
 • Pokój: 22
 • Nr telefonu: 781 500 952
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-4559-9198
 • Konsultacje: wtorek 15:00 - 16:30

Informacje

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (specjalności: pedagogika ogólna, dydaktyka techniki, dydaktyka informatyki ).

Zainteresowania badawcze obejmują teoretyczne i metodologiczne perspektywy edukacji w Polsce i na świecie, teoretyczne i metodologiczne podstawy projektowania i opracowywania nowoczesnych (multimedialnych i tradycyjnych) opracowań metodycznych w edukacji, badania słownictwa technicznego i informatycznego uczniów szkół ogólnokształcących oraz specjalistycznego uczniów szkół zawodowych. Autor i współautor 177 publikacji naukowych, popularno-naukowych i metodycznych.

Doświadczenie zawodowe

 • nauczyciel akademicki od 1997 roku w WSP w Rzeszowie, a od 2001 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim;
 • współautor podręczników szkolnych, zeszytów ćwiczeń i przewodników metodycznych dla nauczycieli do techniki i informatyki dla szkół podstawowych (nauczanie wczesnoszkolne) i gimnazjów.
 • zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” wydawanego przez Uniwersytet Rzeszowski od 2010 roku (Indeksowanie: MNiSW lista B, Indeks Copernicus, CEEOL, CEJSH, Google Scholar) do 2019 roku, aktualnie rocznika naukowego Journal of Education, Technology and Computer Science na liście MEiN;
 • członek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w kadencjach: 2008-2012 oraz 2012-2016
 • członek senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w kadencji 2012-2016;
 • prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w kadencji 2012-2016;
 • członek Rady Wydziału Pedagogicznego w kadencji 2016-2020;
 • członek Rady Instytutu Pedagogiki w kadencji 2020-2024;
 • Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024;

Publikacje