dr Wiesława Walc

 • Jednostka:
  Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1; ul. ks. J. Jałowego 24
 • Pokój: 124
 • Nr telefonu: 17 8721829
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-1235-993X
 • Konsultacje: środa

Informacje

Wiesława Walc – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Instytutu Pedagogiki (Zakład Teorii Wychowania i Opieki).

Studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Rozprawę doktorską na temat Postawy rodzicielskie w percepcji młodzieży a jej opinie na temat zjawiska przemocy personalnej obroniła na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na następującej problematyce:

 • Prawa dziecka – historia i współczesność;
 • Polski system wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
 • Opiekuńczo-wychowawcza działalność polskich szkół;
 • Rola pedagoga szkolnego i jej przemiany.

Publikacje