Dr Anna Mazur

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. Ks. J. Jałowego 24
  • Pokój: 121
  • Nr telefonu: 17 872 18 17
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-0508-9572
  • Konsultacje: brak

Informacje

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki od 2017 roku. Ukończyła 4 letnie studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.  Posiada tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej, uzyskany w 2010 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Kryminologii z elementami profilaktyki następczej oraz 4 letniego całościowego kursu psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze psychoterapeuty).
Posiada liczne doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i rodzinami na stanowiskach tj. asystent rodziny, wychowawca w placówkach resocjalizacyjnych, społeczny kurator sądowy.
Zdobyła uprawnienia mediatora i została wpisana na listę osób godnych zaufania uprawionych do prowadzenia mediacji.
Jest zaangażowana w działalność społeczną, działa w stowarzyszeniach, fundacjach, przez to jest inicjatorem wielu przedsięwzięć z zakresu problemów społecznych, których celem jest integracja osób i rodzin szczególnego ryzyka, o charakterze lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: resocjalizacja, ze szczególnym uwzględnieniem resocjalizacji nieletnich, efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, dewiacje dzieci i młodzieży, metodyka pracy resocjalizacyjnej, praca z rodziną dysfunkcyjną, patologia społeczna i kryminologia.