dr hab. prof. UR Jolanta Lenart

  • Jednostka:
    Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
  • Budynek: Ul. Ks. Jałowego 24
  • Pokój: 120
  • Nr telefonu: 178721816
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-3613-0360
  • Konsultacje: środa 13.00 - 14.30 (tydzień 1/3; środa 16.30 - 18.00 (tydzień 2/4)

Informacje

Jolanta Lenart, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Doktorat i habilitacja: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Rzeszowski, 2007 r.), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, 2015 r.).

W latach 1983 – 2007 pracowała jako nauczyciel/pedagog w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej, Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej. Przez kilka lat (1999 – 2007) pełniła funkcję zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Była inicjatorem i koordynatorem cennych dla społeczności uczniowskiej projektów, np. Ślady życia i działalności Żydów kolbuszowskich w XIX i XX w. realizowany we współpracy z Rektorem Uniwersytetu Pardue w West Lafayette w Stanach Zjednoczonych (2000-2006), Powiatowy Festiwal  Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „FETA” (1998-2005); Absolwent na rynku pracy (2000 – 2007). Uczestniczyła w stażach i wizytach studyjnych w zagranicznych placówkach oświatowych: Collège Beaumanoir w Ploërmel  we Francji (1994 r.),  Lycée Polyvalent Privé la Mennais st. Armel w Ploërmel (1996 r., 1998r.), Gimnazjum sv. Frantiska w Levocy (Słowacja) – 2005 r. Członkini Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego i Polskiego Towarzystwa Historycznego; członkini Rady  Naukowej „Rocznika Kolbuszowskiego”. Recenzentka czasopism naukowych „Studia Poradoznawcze”/Journal of Counsellogy”, „Annales UMCS”.  Recenzentka w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Członkini  komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji i sympozjów. Uczestniczka wielu konferencji naukowych polskich i zagranicznych.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół następujących obszarów: poradnictwo zawodowe w latach 1918 – 1939, 1944 – 1989; współczesne poradnictwo kariery; problemy rynku pracy i polityki społecznej (1918- 1939, 1944-1989, 1990 - );  historia szkolnictwa w Polsce (1944 – 1989). Autorka monografii:  Historia szkolnictwa w powiecie kolbuszowskim w latach 1944 – 1975, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2009; Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1944-1989, Wyd. UR, Rzeszów 2013.  Współautorka następujących monografii: J. Lenart, Z. Lenart, Janek Bytnar „Rudy”. Tradycja a współczesny wzorzec wychowawczy. Dyskurs nie tylko teoretyczny, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2011;  J. Lenart, Z. Lenart, Juventus Semper Fidelis. 100 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2012; J. Lenart, Z. Lenart, W stronę edukacji jutra. Studium historyczno – kulturowe, Wyd. „Verbum”, Warszawa 2017; W. Furmanek, J. Lenart, A. Piecuch, Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce, Wyd. UR, Rzeszów 2019.

 

ORCID: 0000-0003-3613-0360

Publikacje

Materiały do pobrania