dr Anna Englert-Bator

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki, Zakład Psychologii
 • Budynek: Ks. Jałowego 24
 • Pokój: 19
 • Nr telefonu: 178721837
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-7814-5339
 • Konsultacje: piątek 13.00-14.30

Informacje

Doktor nauk społecznych, psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB, psychoterapeuta dialektyczno-behawioralny i certyfikowany coach ICI. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w zakresie psychoterapii w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, wcześniej kształciła się w Middlesex University. Jest członkiem Polskiego Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT), gdzie od 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu. Brała udział w szeregu kursów i certyfikowanych szkoleń w zakresie psychologii i psychoterapii w ośrodkach polskich jak i zagranicznych (m.in. RO-DBT, PTSD counselling, dialog motywacyjny, EEG biofeedback, etc.). Jest ponadto trenerem racjonalnej terapii zachowania, liderem programu Family Connections i specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju. Odbyła staże zagraniczne w Universidad de Zaragoza w Hiszpanii, w Uniwersytecie 11 Decembre 1918 w Rumunii i w Uniwersytecie degli Studi Suor Orsola Benincasa we Włoszech. Jest również członkiem rady naukowej czasopisma „Current and Future Perspectives on Teaching and Learning”, wydawanego przez „1 Decembrie 1918” University (Alba Iulia, Romania).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Psychoterapia dorosłych, dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem terapii CBT oraz trzeciej fali i terapii dialektyczno-behawioralnej, zastosowania wirtualnej rzeczywistości w leczeniu zaburzeń lękowych i dysregulacji emocjonalnej)
 • Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości borderline
 • Psychospołeczne funkcjonowanie rodziny z osobą z dysregulacją emocjonalną/ przewlekle chorą/z niepełnosprawnością (m.in. zespoły otępienne, dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzenie osobowości borderline) oraz formy terapii i pomocy psychologicznej
 • Psychologiczne aspekty edukacji (nieuczciwość akademicka i uczniowska, edukacja wielokulturowa, coaching)
 • Psychologia życia społecznego i psychologia kłamstwa

  

 

Publikacje