DOKTOR ANNA WOŁPIUK-OCHOCIŃSKA

  • Jednostka:
    KNS - INSTYTUT PSYCHOLOGII
  • Budynek: JALOWEGO 24, RZESZOW
  • Pokój: 20
  • Nr telefonu: 17 872 18 16
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-4316-7308
  • Konsultacje: CZWARTKI 11:30-13:30 (k:s. Jałowego, pok. 20), wtorki 10:00- 11:30 (Rejtana A0-b1-227)- po umówieniu się)

Informacje

STOPNIE NAUKOWE

2008                            doktorat, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Tytuł pracy doktorskiej: „Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego uczniów zdolnych”

Zatrudnienie obecne: Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracownik naukowo - dydaktyczny.

Zainteresowania naukowe:

- zaangażowanie w pracę, kultura bezpieczeństwa pracy oraz ich uwarunkowania

- zagadnienia związane z szeroko rozumianym dobrostanem psychicznym i zadowoleniem z życia i pracy zawodowej

- formy korzystania z Internetu i ich uwarunkowania psychologiczne

Wyjazdy naukowe:

2016 –  University of Presov, Fakulta Humanitných A Prírodných Vied , Słowacja

2022  -  Univerzita Mateja Bela,  Banska Bystrica, Słowacja,

2022 – Univeristy of Ioannina, Department of Primary Education, Grecja

Doświadczenie praktyczne:

Oprócz doświadczeń naukowo - dydaktycznych związanych z pracą na Uniwersytecie Rzeszowskim, zdobywam doświadczenie praktyczne. Obecnie pracuję jako psycholog szkolny dostarczając wsparcia i kształcąc umiejętności wśród uczniów szkoły i przedszkola. Ponadto doświadczenia zdobyte w czasie pracy w korporacji w dziale HR dają mi rozeznanie w kwestiach funkcjonowania biznesu i pracowników.

Zdobywam wiedzę i umiejętności dzięki uczestnictwie w szkoleniach.

Ponadto sama szkolę z zakresu tzw. kompetencji miękkich, umiejętności rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

 

 

 

Publikacje