dr hab. Piotr T. Nowakowski

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. Jałowego 24
  • Pokój: 222
  • Nr telefonu: 17 872 18 37
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-1578-6707
  • Konsultacje: środa 9.45-11.15