adiunkt w grupie badawczo -dydaktycznej, doktor Ewa Tłuczek-Tadla

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1
 • Pokój: 11
 • Nr telefonu: 17 872 16 04
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-9361-0099
 • Konsultacje: środa , tydzień A i B, godz. 14.45-16.15

Informacje

Ewa Tłuczek-Tadla – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Pedagogiki (Zakład Pedagogiki Społecznej).

Studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następującej problematyki:

 • Zaangażowanie, aktywność społeczna młodzieży w szkołach i na uczelniach (samorząd uczniowski, samorząd studencki, rady szkoły, organizacje, stowarzyszenia młodzieżowe).
 • Edukacja obywatelska
 • Wychowanie obywatelskie
 • Ewaluacja w edukacji

Ewa Tłuczek-Tadla – PhD in Pedagogy, Assistant Professor – member of research and teaching staff of the Institute of Pedagogy (Social Pedagogy Department).

She completed Master degree course in Pedagogy, with specialisation in Childcare and Educational Studies at the School of Pedagogy in Rzeszów. She defended her doctoral dissertation at the Faculty of Educational Studies of Adam Mickiewicz University in Poznań.

In her research work, she focuses on the following issues:

 • Involvement and social activity of young people attending schools and universities (student government, student council, school councils, organisations, youth associations)
 • Civic education
 • Civic guidance
 • Evaluation in education