prof. dr hab. Roman Pelczar

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: ul. Ks. J. Jałowego 24
 • Pokój: 231
 • Nr telefonu: 17 8721837
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-0612-0009
 • Konsultacje: środa, od godz. 10:00 do 11:30, sala nr 231 (tydzień A i B)

Informacje

Głównym kierunkiem działań naukowych jest badanie przeszłości szkolnictwa na terenie Polski południowo-wschodniej oraz na obszarach dzisiejszej zachodniej Ukrainy, które wcześniej najpierw należały do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a w czasach zaborów – do Galicji. W publikacjach pojawia się także tematyka ogólnopolska – w kontekście badań nad pewnymi typami szkół działającymi na terenie całej Polski. Efektem działalności naukowej jest m.in. 8 jednoautorskich monografii książkowych, opublikowanych w różnych wydawnictwach o zasięgu ogólnopolskim, a poświęconych dziejom oświaty na ziemiach polskich w różnych okresach historycznych. Ich uzupełnieniem jest ponad 150 różnych publikacji z tego zakresu (artykułów w czasopismach, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz recenzji).

Pełniona aktualnie funkcja: kierownik Zakładu Historii Myśli Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki UR

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • przemiany w edukacji i wychowaniu w Polsce od średniowiecza do XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski południowo-wschodniej)
 • oświata mniejszości narodowych w Polsce (Rusini-Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Ormianie)
 • rodzina w Polsce w procesie przemian społeczno-kulturowych w XIX i XX wieku
 • wychowawczo-opiekuńcza funkcja Kościoła katolickiego w Polsce od czasów nowożytnych
 • wychowawcza funkcja religii w Polsce od czasów średniowiecza po współczesność

Publikacje