dr Paweł Juśko

 • Jednostka:
  Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 • Budynek: ul. Księdza Józefa Jałowego 24
 • Pokój: 126
 • Nr telefonu: +48 17 872 18 24
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-8474-604X
 • Konsultacje: piątek (tydzień A i B) od godz. 15.00 do 16.30, pok. 126

Informacje

Historyk zajmujący się dziejami oświaty i wychowania (ze szczególnym uwzględnieniem okresu autonomii galicyjskiej, II Rzeczypospolitej i PRL) oraz historią lokalną Tarnowa i regionu; nauczyciel historii (2003-2010), pracownik muzeum (2008) oraz urzędnik samorządowy pracujący w obszarze kultury i komunikacji społecznej (2009-2020); związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (magisterium, doktorat). Od 2021 roku zatrudniony w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Myśli Pedagogicznej. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Instytutu Pedagogiki UR „Kultura – Przemiany – Edukacja”.

Zainteresowania badawcze:

 • Historia oświaty w okresie PRL ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa podstawowego;
 • Szkoła w II Rzeczypospolitej – aspekty organizacyjne, praca dydaktyczno-wychowawcza, społeczność nauczycielska i uczniowska, wymiar społeczny;
 • Dziecko, rodzina i szkoła w okresie przemian oświatowych i społecznych w Galicji doby autonomicznej;
 • Muzeum jako przestrzeń edukacji i wychowania oraz instytucja komunikacji społecznej.

Publikacje