dr Agnieszka Długosz

 • Jednostka:
  Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 • Budynek: ul. Ks. Jałowego 24
 • Pokój: 13
 • Nr telefonu: 872-16-04
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-9663-5008
 • Konsultacje: piątek - 8.15-9.45

Informacje

Agnieszka Długosz - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (praca doktorska obroniona w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie).

 

Zatrudniona w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Pedagogiki Społecznej. Redaktorka monografii wieloautorskiej, współredaktorka czterech monografii wieloautorskich oraz autorka ponad 60 artykułów w monografiach, czasopismach krajowych i zagranicznych. Wyniki prowadzonych badań prezentowała na ponad 40 konferencjach krajowych i zagranicznych. Odbyła 6 staży zagranicznych (Uniwersytet Mateja Bela w Banskiej Bystrici, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitre, Uniwerstet w Prešove, III Uniwersytet w Rzymie) i jeden krajowy (Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu). Przez dwa lata (od 1.01.2013r. do 31.12.2014r.) była koordynatorem projektu Innovation Laboratories for the quality assurance of vocational education and training w ramach programu Leonardo da Vinci. W latach 2015-2017 była przewodniczącą komitetu organizacyjnego oraz sekretarzem naukowym Bieszczadzkich Seminariów Naukowych Wartości w pedagogice.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół następującej problematyki:

 • świat wartości człowieka w obliczu przemian współczesnego świata;
 • umiejętność uczenia się przez całe życie;
 • samokształcenie, kształcenie, doskonalenie;
 • dydaktyka szkoły wyższej.

Publikacje