dr Anna Batory-Ginda

 • Jednostka:
  Instytut Psychologii
 • Budynek: ul. Ks. Jałowego 24
 • Pokój: 19
 • Nr telefonu: 17 872 18 04
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-5308-3538
 • Konsultacje: czwartek g.9.00-9.45 oraz piątek g.9.00-9.45

Informacje

psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoteraputa psychodynamiczny

 

 • magisterium z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii), studia w ukończone z wyróżnieniem Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2005), tytuł pracy: Dialogowa moralność – analiza zjawiska na gruncie teorii Huberta Hermansa
  Promotor: Prof. dr hab. Piotr Oleś
 • specjalność zawodowa „Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim”, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, KUL JP II (2005)
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, KUL JP II (2011), tytuł pracy: Stałość i zmiana tożsamości osobistej: eksploracja w aspekcie motywów
  i wewnętrznej aktywności dialogowej
  (wyróżniona przez Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL JP II), promotor: Prof. dr hab. Piotr Oleś

 

Zainteresowania naukowe

system Ja i tożsamość w różnych kontekstach teoretyczno-badawczych (społeczno-poznawczym, narracyjnym, rozwojowym, psychodynamicznym); osobowość w ujęciu wielopoziomowym i integrującym; psychologia biegu życia

 

Projekty badawcze

 • kierownik projektu „Motywacyjne podłoże tożsamości w warunkach afirmacji
  i zagrożenia” (2015-2019), realizowanego ze środków NCN, konkurs SONATA 8.
 • kierownik projektu dotyczącego konstruowania tożsamości u osób o wysokiej i niskiej klarowności koncepcji siebie, realizowanego ze środków APS (2015-2016)
 • wykonawca grantu promotorskiego, finansowanego przez MNiSW (NN 106 064335), realizowanego pod kierunkiem Prof. dr hab. Piotra Olesia (2008 – 2010)
 • udział w realizacji badań w projekcie „Dialogowe Ja”, w ramach subsydium profesorskiego „Mistrz” (2007-2010) przyznanego Prof. dr hab. Piotrowi Olesiowi przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

 

Najważniejsze publikacje

Kwapis, K., Batory-Ginda, A. (2023). Psychometric Properties of the Polish Version of the Passion Scale. Horyzonty Wychowania, 22(63), 11-22. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2263.03

Batory-Ginda, A. M. (2022). Strengthening Identity by Affirming One’s Most Important Values. Journal of Constructivist Psychology, 25(1), 1-16. https://doi.org/10.1080/10720537.2021.1929598

Zajenkowska, A., Kaźmierczak, I., Bodecka, M., Rajchert, J., & Batory-Ginda, A. (2021). Demographic and contextual factors impact a three-tier hierarchy of self-potency among community adults and inmates. Personality and Individual Differences, 180.  https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110988

Batory, A. (2018). Motywy tożsamościowe - sposób pomiaru w ujęciu teorii motywowanego konstruowania tożsamości. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji (s. 335-348). Warszawa: Difin.

Batory, A., Brygoła, E., Oleś, P. (2016). Odsłony tożsamości. Warszawa: PWN.

Batory, A. M. (2015). What Self-Aspects Appear Significant When Identity Is in Danger? Motives Crucial Under Identity Threat, Journal of Constructivist Psychology, 28(2), 166-180. DOI:10.1080/10720537.2014.923353

Batory, A. (2015). Cztery psychologie psychoanalizy – integrujące spojrzenie Freda Pine’a. W: H. J. Grzegołowska-Klarkowska (red.), Psychoanalityczne teorie rozwoju – niezbędnik (rozdział 8, cz. I, s. 95-101). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Batory, A. (2015). Psychologiczno-neurobiologiczna meta-perspektywa Allana Schore’a.
W: H. J. Grzegołowska-Klarkowska (red.), Psychoanalityczne teorie rozwoju – niezbędnik (rozdział 10, s. 114-120). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Batory, A. (2015). Rozwój tożsamości płciowej. W: H. J. Grzegołowska-Klarkowska (red.), Psychoanalityczne teorie rozwoju – niezbędnik (podrozdział 12.6, s. 162-167). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Batory, A. (2014). Reorganization of personal identity in the context of motivational dynamics and internal dialogical activity. Scandinavian Journal of Psychology, 55, 362–370. DOI: 10.1111/sjop.12125  

Batory, A. (2013). Wpieranie rozwoju między dorastaniem a dorosłością. W: E. Sokołowska (red.), Psychologia kształcenia i wspieranie rozwoju (s. 167-182). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Batory, A. (2012). Wielowymiarowe i dynamiczne Ja podstawą tożsamości. Roczniki Psychologiczne, tom XV, nr 4, 137-159.

Batory, A. (2010). Dialogicality and the construction of identity. International Journal for Dialogical Science, 4(1), 45-66.

Batory, A., Bąk, W., Oleś, P., Puchalska-Wasyl, M. (2010). The Dialogical Self: Researches and Applications. Psychology of Language and Communication, 14(1), 45-59.

Oleś, P. K., Batory, A., Borawski, D., Buszek, M., Chorąży, K., Dras, J., Jankowski,
T., Kalinowska, I., Kubala, D., Parzych, J., Sadowski, S., Sosnowska, K., Talik, W., Wróbel, M. (2010). Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty. Czasopismo Psychologiczne, 16(1), 113-127.

Oleś, P. K., Batory, A. (red. - 2008). Tożsamość i jej przemiany a kultura. Lublin – Warszawa: PWN – Wydawnictwo KUL.