dr inż. Krystian Tuczyński

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. Jałowego 24
  • Pokój: 24
  • Nr telefonu: 17 8721833
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-8220-2199
  • Konsultacje: wtorek 8:00-9:30

Informacje

Zainteresowania naukowe:
- e-learning
- edukacja akademicka
- dydaktyka szkoły wyższej
- aplikacje wspomagające kształcenie na odległość
- technologie informacyjno-komunikacyjne

Pełnione funkcje:
- Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość (od 10.2020)
- Kierownik “Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie nauczania informatyki” (od 10.2021)
- Kierownik „Doskonalących studiów podyplomowych z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” (od 10.2021)
- Koordynator wydziałowy projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia” POWR.03.05.00-00-z050/17, NCBiR, okres realizacji 01.03.2018-28.02.2022, wartość projektu: 9 257 389,04 zł

Publikacje