dr hab., prof. UR Jadwiga Daszykowska-Tobiasz

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. ks. J. Jałowego 24
  • Pokój: 117
  • Nr telefonu: 17 8721804
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-6182-1855
  • Konsultacje: Środa, godz. 8.15-9.45

Informacje

Dr hab. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz, prof. UR zainteresowania naukowe koncentruje wokół pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, profilaktyki społecznej, problemów i zjawisk społecznych, problematyki jakości życia. Autorka czterech monografii, ponad stu artykułów naukowych, współredaktor sześciu prac zbiorowych (w tym: „Pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych”, Czesko-Polsko-Słowackie Studia z Zakresu Andragogiki i Gerontologii Społecznej, pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Autorka haseł w „Małym słowniku filozofii polityki”. Organizator ośmiu edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Styl i jakość życia współczesnego człowieka” i wielu innych przedsięwzięć naukowych. Uczestniczy w programach Erasmus+ (Finlandia, Litwa, Łotwa) oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych (m. in. Litwa, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Hiszpania, Turcja, Szwecja, Włochy, Kanada, USA). Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi. Członek redakcji czasopisma “Social Work and Education”, recenzent publikacji naukowych: autorskich monografii, prac zbiorowych, artykułów w czasopismach naukowych (m. in. „Kwartalnik Edukacyjny”, „Chowanna”, “Polish Journal of Critical Realism”). Za dotychczasową pracę naukową uzyskała nagrody indywidualne i zespołowe oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Publikacje