dr Ewa Markowska-Gos

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1
 • Pokój: 127
 • Nr telefonu: (17) 8721882
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-6494-4164
 • Konsultacje: czwartek

Informacje

Absolwentka UMCS w Lublinie / kierunek prawo klasyczne – studia dzienne / - praca magisterska pisana pod kierunkiem prof. dr hab. J. Wąsika pt.: „Kara długoterminowego pozbawienia wolności np. art. 210 k. k.k”. W roku akademickim 1998 /1999 obrona rozprawy doktorskiej: „Kultura prawna młodzieży studenckiej Rzeszowa” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach -promotor prof. dr hab.  J. Wódz, co umożliwiło uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych z zakresu socjologii.

 

Adiunkt   w Kolegium Nauk Społecznych w Instytucie Pedagogiki (Zakład Pedagogiki Rodziny). Będąc z wykształcenia prawnikiem oraz socjologiem prowadzę zajęcia z różnych dziedzin prawa:

 • standardowych, z perspektywy treści objętych zakresem przedmiotowym, jak np. „Podstawy prawa rodzinnego”, „Prawne podstawy funkcjonowania systemu edukacji”, „Ochrona własności intelektualnej”;
 • zróżnicowanych w swej istocie, jak np. „Prawne podstawy profilaktyki i resocjalizacji”, „Prawne podstawy komunikacji medialnej” czy też „Prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej” obejmują swym zakresem kilka dziedzin prawa, socjologii, a także socjologii prawa;

Jeśli chodzi o działalność naukową to dotyczy ona przede wszystkim rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym (prawo, socjologia, pedagogika, niekiedy psychologia i medycyna), zjawiska patologiczne, a także młodzież jako nośnik zmian społecznych. Odzwierciedlenie tego, stanowią   niektóre   publikacje.

Zainteresowania to: psychologia, zdrowy styl życia.

Hobby: muzyka, jazda na rowerze, spacery.

Publikacje