dr Marta Pytlak

 • Jednostka:
  Instytut Pedagigiki
 • Budynek: B1
 • Pokój: 22
 • Nr telefonu: 178721881
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-8100-6521
 • Konsultacje: wtorek 11:15-12:00 370 A0, środa 12:45-13:30 22 B2

Informacje

Zainteresowania badawcze:

 • Kształcenie nauczycieli matematyki na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz kształcenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 • Rola intuicji w kształtowaniu się wiedzy matematycznej (geometrycznej) ucznia
 • Myślenie algebraiczne ucznia oraz umiejętność uogólniania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i szkoły podstawowej

Publikacje