dr Marlena Bieda

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów
  • Pokój: 226
  • Nr telefonu: 17 872 18 21
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-4705-8894
  • Konsultacje: Czwartki 11:30 - 14:30, Tydzień A: Piątek 10-11 30, Tydzień B: Wtorek 13-14 30

Informacje

Adiunkt w Katedrze badań szkoły i społeczeństwa zmediatyzowanego. Absolwentka kierunku pedagogika (Uniwersytet Rzeszowski) i dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Zainteresowania naukowe oscylują wokół pedagogiki medialnej i pedagogiki społecznej. Zajmuje się wolontariatem i działalnością prospołeczną.  W 2022 roku obroniła pracę doktorską pt. „Wolontariat studencki- oczekiwania a realizacje”

Od 2019 roku jest pedagogiem szkolnym w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie, gdzie prowadzi zajęcia z Treningu umiejętności społecznych i pracuje z młodzieżą w metodzie Neurobiofeedback. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu umiejętności miękkich i wykorzystania innowacyjnych i mobilnych środków dydaktycznych w edukacji.

Jest stałym gościem w audycji „Twoje media”, Polskiego Radia Rzeszów, popularyzującą wiedzę z zakresu edukacji medialnej

Od 2009 roku jest związana z Radiem Via Rzeszów, początkowo w charakterze reportera, obecnie współprowadzi audycję „W kręgu nauki” popularyzującą wiedzę i osiągnięcia lokalnej społeczności akademickiej.

Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Matriks”, razem z profesor Martą Wrońską, dr Piotrem Karasiem i  dr Jakubem Czopkiem. Razem z mgr Marią Cesarz założyła Studenckie Koło Naukowe Badań nad wolontariatem, które ma na celu aktywizowanie studentów w działalności naukowej i wolontariackiej

Jest wolontariuszką Stowarzyszenia „Zupełne dobro”, które pomaga osobom w kryzysie bezdomności i organizuje m.in. akcję: Zupa na placu, gdzie na placu Ofiar Getta w Rzeszowie raz w tygodniu rozdawane są gorące posiłki osobom potrzebującym. W 2012 roku była inicjatorką powstania programu Akademia Przyszłości w Rzeszowie. Przez kolejne 4 lata była Koordynatorem Regionalnym tego programu w województwie podkarpackim, pozyskując stałych wolontariuszy- tutorów dla ponad 150 dzieci ze szkół w Rzeszowie. Była trenerem wewnętrznym dla zespołów ogólnopolskich. Zainicjowała powstanie regionu projektu Szlachetna Paczka w Przeworsku obejmując funkcję lidera zespołu.

 

Publikacje