Aktualności

O polskiej tradycji edukacyjnej na konferencji naukowej w Akademii Zamojskiej

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji NaukowejPaństwo i edukacja – w rocznicę 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej”, zorganizowanej 13 października 2023 r. przez Akademię Zamojską w Zamościu, pracownicy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego prezentowali rezultaty projektu Tradycja szkolnictwa elementarnego autonomicznej Galicji i II Rzeczypospolitej jako element dziedzictwa narodowego”, realizowanego dzięki dofinansowaniu Ministra Edukacji i Nauki z programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.

Konferencję zorganizowała Akademia Zamojska w Zamościu we współpracy między innymi z Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Instytutem de Republica. Jej celem była wymiana doświadczeń i próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami polskiego systemu oświaty. Wydarzeniu patronował Minister Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie sympozjum z prelekcjami wystąpili eksperci oraz naukowcy m.in.: prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. dr hab. Mirosław Lenart, dr hab.  Ryszard Polak, prof. AWF, dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, dr hab. Ryszard Skrzynarz, prof. AZ, dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ oraz dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UKEN.

Podczas konferencji odbyła się także promocja projektu Tradycja szkolnictwa elementarnego autonomicznej Galicji i II Rzeczypospolitej jako element dziedzictwa narodowego”, realizowanego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Złożyła się na nią wystawa fotograficzno-historyczna „Galicyjska szkoła ludowa i szkoła powszechna II Rzeczypospolitej – polskie dziedzictwo edukacyjne i kulturowe” (eksponowana w formie 15 roll-upów) oraz prezentacja trzech publikacji – dwóch monografii naukowych i wydawnictwa albumowego. Wszystkie te książki tematycznie odnoszą się do tematyki projektu. Komplety wspomnianych wydawnictw zostały przekazane wszystkim uczestnikom konferencji. Projekt, a zwłaszcza jego efekty w postaci wspomnianych publikacji, spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczących pracowników naukowych, studentów, nauczycieli oraz bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych województwa lubelskiego. Łącznie w konferencji wzięło udział około 120 osób.

Promocję wystawy i publikacji realizował zespół w składzie: prof. dr hab. Roman Pelczar (lider projektu), dr hab. Edmund Juśko, prof. UR, dr hab. Andrzej Niedojadło, prof. TSzW, dr Zofia Frączek, dr Hubert Sommer i dr Paweł Juśko (koordynator projektu). Prof. dr hab. Roman Pelczar w swym wystąpieniu zaprezentował uczestnikom sympozjum ideę projektu oraz jego rezultaty, a także przekazał Rektorowi Akademii Zamojskiej dr. hab. Pawłowi Skrzydlewskiemu, prof. AZ okolicznościowy dyplom z podziękowaniami za dotychczasową współpracę.

We wrześniu i październiku br. zespół projektu zorganizował również trzy prezentacje wspomnianej wystawy fotograficzno-historycznej „Galicyjska szkoła ludowa i szkoła powszechna II Rzeczypospolitej – polskie dziedzictwo edukacyjne i kulturowe”, połączone z prelekcjami wygłoszonymi przez członków zespołu. Jedna odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie i skierowana była do uczniów. Natomiast dwa pozostałe wydarzenia (we współpracy z Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie) miały miejsce podczas spotkań z kadrą kierowniczą szkół powiatów: leżajskiego (w Leżajsku) i strzyżowskiego (w Czudcu).

wstecz