dr Anna Wańczyk-Welc

  • Jednostka:
    Instytut Psychologii
  • Budynek: bud. D2 "Dworek", ul. Ćwiklińskiej 1
  • Pokój: 2b
  • Nr telefonu: (17) 872 17 73 sekretariat
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-4743-1049
  • Konsultacje: semestr letni 2023/2024: czwartek, 10:00-11:30 s. 2b

Informacje

Ukończyłam psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską z zakresu psychologii rozwojowej pisałam u prof. Marii Kielar-Turskiej. Po studiach, pod wpływem aktualnych wówczas wydarzeń społeczno-politycznych, zainteresowałam się problematyką postaw społecznych wobec wyznawców religii muzułmańskiej. Zagadnieniu temu poświęciłam rozprawę doktorską. Poruszona w pracy doktorskiej problematyka poszerzyła moje zainteresowania naukowe o obszar psychologii społecznej. Do dnia dzisiejszego moje prace naukowo-badawcze koncentrują się właśnie na tych dwóch dziedzinach: psychologii rozwojowej i psychologii społecznej. Staram się łączyć te dwa obszary, ujmując człowieka i jego rozwój w szeroko pojętym aspekcie psychospołecznym, rodzinnym czy małżeńskim na przestrzeni całego życia, uwzględniając też specyfikę funkcjonowania w sytuacjach nietypowych i trudnych.

Publikacje