dr hab. prof. UR Marek Antoni Paluch

 • Jednostka:
  Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1, ul. ks. J. Jałowego 24
 • Pokój: 119
 • Nr telefonu: 17 8721816
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-9878-8876
 • Konsultacje: środa

Informacje

Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej

OSIĄGNIĘCIA:

 • Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2009).
 • Uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa w uznaniu wkładu w rozwój współpracy oraz dokonań w sferze nauki i dydaktyki (2014).
 • Dyplom Wydawnictwa Naukowego Federacji Rosyjskiej "Спутник+" za wieloletnią współpracę naukową i popularyzację nauki polskiej w Rosji.
 • Promotor najlepszej pracy magisterskiej w ogólnopolskim konkursie (2016).
 • Promotor czterech prac doktorskich.
 • Autor ponad stu publikacji naukowych (krajowych i zagranicznych).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • wpływ warunków społecznych, kulturowych na postawy, system wartości, tożsamość społeczną,
 • profilaktyka społeczna,
 • teoria wychowania,
 • edukacja w okresie współczesnych przemian,
 • teoria i praktyka pracy socjalnej.

Publikacje