dr Aleksandra Mach

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów
  • Pokój: 227
  • Nr telefonu: 17 872 18 16
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-4023-287X
  • Konsultacje: wtorek: 14.00 - 15.00; środa: 12.45 - 13.00

Informacje

doktor  nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

pedagog specjalny – oligofrenopedagog i tyflopedagog

adiunkt, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Badań nad Niepełnosprawnością Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych UR

Zainteresowania naukowe:

- edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

- przystosowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną

- rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną

- zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

- aktywność twórcza osób z niepełnosprawnością

Doświadczenie zawodowe:

pedagog szkolny w gimnazjum

nauczyciel wychowawca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej (do chwili obecnej)

Publikacje