dr inż. Tomasz Warzocha

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: ul. ks Jałowego 24
 • Pokój: 24
 • Nr telefonu: 178721833
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-8393-3989
 • Konsultacje: wg harmonogramu

Informacje

Zainteresowania:

 • badanie poziomu kompetencji społecznych nauczycieli akademickich i studentów w kontekście nowych technologii,
 • wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych stosowanych w dydaktyce szkoły wyższej,
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej nauczycieli i przyszłych nauczycieli,
 • komparatystyka systemów edukacyjnych krajów romańskich - w sposób szczególny związanych z językiem hiszpańskim.

Projekty badawcze:

 • 2023 - kierownik projektu Aktywny senior w hybrydowym środowisku
 • 2020 – członek międzynarodowego zespołu badawczego - Społeczno-technologiczne aspekty edukacji akademickiej w okresie pandemii – perspektywa międzynarodowa PBN/3/2020,
 • 2018 – 2022 - Z-ca kierownika projektu POWER pn. Jednolity program zintegrowany UR – droga do wysokiej jakości kształcenia

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 - obecnie-  pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji Kolegium Nauk Społecznych
 • 2020 - członek Rady Instytutu Pedagogiki w kadencji 2020-2024z
 • 2020 – p.o. Kierownik Uczelnianego Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 2019 – 2022 - Koordynator realizacji szkoleń z zakresu Dydaktyki Szkoły Wyższej na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • 2018 –  obecnie - Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego – Zakład Edukacji Nauczycieli (wcześniej Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych)
 • 2018 – członek zespołu okresowej oceny jakości kształcenia nauczycieli akademickich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 2010 – 2017 -  Asystent na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 2008 – trener/szkoleniowiec dla wiodących firm z podkarpacia, jak również innych województw

Publikacje