dr Mariola Kinal

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  • Budynek: ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów
  • Pokój: 2
  • Nr telefonu: brak
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-8890-1828
  • Konsultacje: wtorek 9:30-11:00

Informacje

Informacje:

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (2019). Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2014) oraz studiów podyplomowych z Zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji (UR, 2013). Autorka kilkunastu publikacji naukowych - monografii, artykułów naukowych, sprawozdań, raportów badawczych i recenzji. Odbywała staże naukowe w wiodących jednostkach naukowych w Europie, m. in. na Uniwersytecie Peloponeskim, Uniwersytecie w Oradei, Uniwersytecie św. Stefana w Godollo. Kierownik projektu "Child Research and Education Congress" realizowanego w ramach programu MEiN "Doskonała Nauka - wsparcie konferencji naukowych".

Zainteresowania badawcze:

kultura organizacyjna instytucji oświatowych, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, dydaktyka, nowe media w edukacji

Publikacje