dr Grzegorz Polański

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: Instytutu Pedagogiki ul. Ks. Jałowego 24
 • Pokój: 226
 • Nr telefonu: 17 872 18 28
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-1072-6329
 • Konsultacje: Piątek 13.00 - 14.30

Informacje

Zainteresowania naukowe:

 • charakterystyka i funkcjonowanie współczesnych pokoleń (X, Y, Z)
 • kompetencje społeczne, dobrostan psychiczny
 • gotowość technologiczna, mediatyzacja codzienności i kompetencje medialne
 • tworzenie korzystnego klimatu w relacjach interpersonalnych.

Doktorat - Instytut Pedagogiki - Uniwersytet Rzeszowski

Magister psychologii - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Studia podyplomowe:

 • przygotowanie pedagogiczne - Uniwersytet Rzeszowski;
 • psychologia transportu - Uniwersytet Jagielloński.

Wybrane szkolenia:

 • Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Studium Terapii Uzależnień - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Szkoła Trenerów Biznesu "Moderator" - Wrocław
 • Szkolenie dla psychologów uprawniające do badania osób ubiegających się o posiadanie broni – Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce - Kraków.

Scientific interests:

 • characteristics and functioning of modern generations; (X, Y, Z)
 • social competence, psychological well-being;
 • technological readiness, mediatization of everyday life and media competence;
 • development of beneficial relationships in teams and grups.

PhD - Institute of Pedagogy – University of Rzeszow

Master of psychology - Catholic University of Lublin

Completed postgraduate studies:

 • Pedagogical preparation - University of Rzeszów;
 • Transport psychology - Jagiellonian University.

Compeleted training (selected):

 • Study of Psychological Support - Institute of Health Psychology in Warsaw
 • Study of Addiction Therapy - Institute of Health Psychology in Warsaw
 • School of Business Trainers "Moderator" – Wrocław.

 

Publikacje