Praca i egzamin dyplomowy - rok akademicki 2020/2021

Informacja dla studentów dotycząca egzaminów dyplomowych w Kolegium Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Student na dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego powinien dostarczyć do dziekanatu:

a) Jeden egzemplarz pracy dyplomowej zatwierdzony przez promotora podpisem - w oprawie miękkiej, dwustronny wraz z wersją elektroniczną na płycie cd/dvd (w wersji word lub pdf)

b) Podpisane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (może być wpięte do pracy)

c) wniosek o wydanie dyplomu

 

Istnieje również możliwość przesłania pracy dyplomowej pocztą ( podpis promotora nie jest wymagany, podstawą przyjęcia rozprawy jest wpis z seminarium dyplomowego w systemie WU). W tym wypadku Dziekanat KNS prosi o przesłanie również wersji elektronicznej na adres mailowy pracownika sekcji toku studiów, prowadzącego dany kierunek.

 

Uwaga! Od roku akademickiego 2020/2021 (w związku ze zmianą wzoru dyplomów ukończenia studiów) zdjęcia nie są wymagane

Studenci studiów II stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2019/2020 nie uiszczają opłaty za dyplom. Pozostali wnoszą opłatę zgodnie z podpisaną umową (w wysokości 60 złotych) na indywidualne subkonto wygenerowane w Wirtualnej Uczelni

Do rozliczenia z Uczelnią nie jest konieczne dostarczenie karty obiegowej w formie papierowej (będzie ono odbywać się elektronicznie przez system U11).

 

Regulamin dyplomowania i wytyczne pisania pracy dyplomowej (obowiązuję od 01.10.2021)

Wytyczne pisania pracy dyplomowej w KNS UR (obowiązują od 01.10.2020)

Zarządzenie Rektora UR nr 61/2018 w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Dokumenty - nauczyciele akademiccy

Formularz oceny pracy dyplomowej (promotor)

Formularz oceny pracy dyplomowej (recenzent)

Wniosek o powołanie Komisji egzaminu dyplomowego

 

Dokumenty - studenci

Oświadczenie (system antyplagiatowy)

Wniosek o wydanie dyplomu

Wniosek o wydanie  odpisu w języku obcym

Karta obiegowa

Strona tytułowa 

 

 

Pytania/Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 

Administracja - egz. licencjacki

Administracja - egz. magisterski

Bezpieczeństwo wewnętrzne - egz. licencjacki

Ekonomia - egz. licencjacki

Ekonomia - egz. magisterski

Finanse i rachunkowość - egz. licencjacki

Finanse i rachunkowość - egz. magisterski

Nauki o rodzinie - egz. licencjacki

Pedagogika profil ogólnoakademicki - egz. licencjacki

Pedagogika profil ogólnoakademicki - egz. magisterski

Pedagogika profil praktyczny - egz. licencjacki

Pedagogika profil praktyczny - egz. magisterski

Politologia - egz. licencjacki

Politologia - egz. magisterski

Praca socjalna - egz. licencjacki

Praca socjalna - egz. magisterski

Prawo - egz. magisterski

Socjologia - egz. licencjacki 

Socjologia - egz. magisterski