mgr Maria Cesarz

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: Instytut Pedagogiki. ul. Ks. Jałowego 24
  • Pokój: 2
  • Nr telefonu: 17 872 18 04
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-1693-9541
  • Konsultacje: czwartek 11:30-14:30

Informacje

Zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Instytucie Pedagogiki. Pracowała  w szkole podstawowej prowadzonej metodą Marii Montessori na stanowisku nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz koordynator ds. współpracy z rodzinami edukacji domowej.

Ukończyła dyplomowany kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkolne oraz edukacja wczesnoszkolna) w Polskim Towarzystwie Montessori.

Do najważniejszych zainteresowań naukowych należą: alternatywne formy nauczania w szczególności pedagogika Marii Montessori oraz edukacja domowa, projektowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w edukacji wczesnoszkolnej mającego na celu rozbudzanie twórczej postawy ucznia, stosowanie innowacyjnych metod w edukacji wczesnoszkolnej.

Wspólnie z dr Marleną Pieniążek utworzyła Studenckie Koło Naukowe Badań nad Wolontariatem.