mgr Małgorzata Kiełb

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: Instytut Pedagogiki. ul. Ks. Jałowego 24
  • Pokój: 2
  • Nr telefonu: 17 872 18 04
  • Email: [email protected]
  • Konsultacje: czwartek 11:30-14:30

Informacje

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych zatrudniona w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Instytucie Pedagogiki. Zawodowo nauczyciel wychowania przedszkolnego od 41 lat zatrudniona w Przedszkolu Publicznym nr 29 w Rzeszowie. Posiada dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dziećmi z niepełnosprawnościami (oligofrenopedagogika).

Do głównych zainteresowań naukowych należą: innowacje w pedagogice przedszkolnej, metody aktywizujące i ich wykorzystanie w codziennej pracy z dzieckiem, funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, stymulowanie kreatywnego myślenia, na rzecz rozwijania zdolności twórczych, integracja treści wychowawczo-dydaktycznych jako warunek do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Koordynuje współpracą pomiędzy Instytutem Pedagogiki a Przedszkolem Publicznym nr 29 w zakresie m.in. realizacji badań naukowych, włączania studentów w działania wychowawczo-dydaktyczne poprzez czytanie bajek dla dzieci, prezentowanie małych form teatralnych przygotowanych przez studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W ramach zajęć dydaktycznych realizowanych w Instytucie Pedagogiki prowadzi dla studentów zajęcia edukacyjne w grupie przedszkolnej.