dr Maria Łukaszek

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki, Kolegium Nauk Społecznych
 • Budynek: B1, ul Ks. Jałowego 24
 • Pokój: 121
 • Nr telefonu: 17 8721817
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-8637-3171
 • Konsultacje: środa

Informacje

Obszar zainteresowań: seksualność a niedostosowanie społeczne; ryzykowne zachowania seksualne (przemoc seksualna, udział w seksbiznesie, wczesna aktywność seksualna, zachowania seksualne w stanie odurzenia środkami psychoaktywnymi), postawy społeczne wobec HIV/AIDS, przestępczość seksualna, przekonania społeczne nt. przemocy seksualnej stosowanej wobec dzieci i występującej w relacjach osób dorosłych, relacje partnerów w związkach intymnych, etyka badań społecznych
w obszarze seksualności człowieka.

Próby badawcze, które uwzględniałam w zrealizowanych projektach: grupy marginalizowane społecznie (osoby odbywające karę pozbawienia wolności, wychowankowie zakładów poprawczych i wychowawczych oraz innych placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży, osoby z niepełnosprawnością, osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, uczniowie szkół średnich, studenci, nauczyciele, pełnoletni mieszkańcy południowo-wschodniego obszaru Polski.

 

Moje ostatnie, autorskie projekty badawcze:

 1. 2014 „Mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności wobec życia seksualnego i partnerek seksualnych”, N=485,
 2. 2014, „Opinie nauczycieli i wychowawców na temat wczesnego macierzyństwa”, N=408
 3. 2015 „Służba Więzienna wobec zdrowia seksualnego mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności", N= 210,
 4. 2016 „Relacje więźniów z żonami/partnerkami życiowymi", N=410,
 5. 2019 "Postawy studentów uczelni podkarpackich wobec HIV/AIDS", N= 2764,
 6. 2020 "Pełnoletni uczniowie szkół średnich wobec rodziny i partnerów życiowych", N=1150,
 7. 2021 "Preferowany i akceptowany przez niepełnosprawnych i pełnosprawnych studentów typ partnera życiowego i życia rodzinnego, N=2847,
 8. 2021 "Przemoc seksualna wobec dzieci w opiniach społecznych", N=2300,
 9. 2021 "Przemoc seksualna w relacjach osób dorosłych w opiniach społecznych", N=2000,

Publikacje