dr Tomasz Gosztyła

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki, Zakład Psychologii
  • Budynek: B1
  • Pokój: 19
  • Nr telefonu: 17 8721838
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-5780-2862
  • Konsultacje: środa, godz.: 8.15-9.00; 13.15-14.00

Informacje

W swoich badaniach zajmuję się głównie psychospołecznymi aspektami funkcjonowania rodziców dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD) oraz problematyką wsparcia osób z autyzmem. Realizowałem projekty dotyczące satysfakcji z małżeństwa rodziców dzieci z ASD, samotnego rodzicielstwa i poczucia osamotnienia, otrzymywanego i oczekiwanego wsparcia, radzenia sobie ze stresem, rozwoju potraumatycznego, partnerstwa i współpracy w relacji ze specjalistami. Okazjonalnie angażuję się w projekty z zakresu innych obszarów psychologii.

Publikacje