dr Tomasz Gosztyła

dr Tomasz Gosztyła
  • Jednostka:
    Instytut Psychologii
  • Budynek: D2, B1
  • Pokój: 102 (D2); 22 (B1)
  • Nr telefonu: (17) 8721726
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-5780-2862
  • Konsultacje: tydzień A: poniedziałek, godz. 13.15-14.00, bud. D2, p. 102; wtorek, godz. 10.30-11.15, bud. B1, p. 22; tydzień B: poniedziałek, godz. 13.15-14.00, bud. D2, p. 102; wtorek, godz. 13.00-13.45, bud. B1, p. 22

Informacje

Psycholog i socjolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Zastępca redaktora naczelnego Biuletynu Psychologicznego "Wgląd".

Zainteresowania badawcze

W swoich badaniach aktualnie zajmuję się głównie psychospołecznymi aspektami funkcjonowania rodziców dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz problematyką wsparcia osób autystycznych. Realizowałem projekty badawcze dotyczące satysfakcji z małżeństwa rodziców dzieci w spektrum autyzmu, samotnego rodzicielstwa i poczucia osamotnienia, otrzymywanego i oczekiwanego wsparcia, radzenia sobie ze stresem, rozwoju potraumatycznego, partnerstwa i współpracy w relacji ze specjalistami. Interesuje mnie sytuacja psychospołeczna osób nieneurotypowych i ich bliskich. W mniejszym zakresie angażuję się w projekty z innych obszarów psychologii - psychologii środowiskowej oraz psychologii wychowania.

Granty

Grant NCN MINIATURA 2 (2019 r.) Partnerstwo, współpraca i wsparcie w relacjach specjalistów z rodzicami dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi - polska adaptacja Family-Professional Partnership Scale (FPPS) oraz Enabling Practises Scale (EPS). Nr decyzji: DEC-2018/02/X/HS6/02306

Publikacje