Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski

  • Jednostka:
    Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
  • Budynek: Ul. Ks.Jałowego 24
  • Pokój: 107
  • Nr telefonu: 178721816
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-5200-4845
  • Konsultacje: Środa

Informacje

Ryszard Pęczkowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki, były Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Doktorat i habilitacja: Uniwersytet UAM w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych. W latach 1993-1996 brał udział w międzynarodowym programie TEMPUS JEP 07929 „European Centre for Primery Science and Environmental Education in Poland”- członek grupy „Primery Science”; w 2014 r. odbył wizytę studyjną w Kennesaw State University, USA;

Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (członek głównego zarządu). Członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Oblicza mediów” Redaktor Naczelny serii wydawniczej Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie. ”; Członek założyciel - Zespołu Pedagogiki Szkolnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Współautor i wykonawca projektów realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Naukowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze względu na ogromne zasługi dla nauki, dydaktyki i środowiska, biogram R. Pęczkowskiego ukazał się w czwartym wydaniu leksykonu” „Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej” , wydaw. BRITISH PUBLISHING HOUSE Ltd., s.1049-1050). Recenzent w przewodach habilitacyjnych i doktorskich, członek komitetów naukowych wielu konferencji i sympozjów.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszarów związanych z działalnością małych szkół oraz funkcjonowaniem klas łączonych. Autor kilku monografii: Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji, Wydaw. Uniwersytet Rzeszowski 2010; Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania. To czwarty tom serii wydawniczej: Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na świecie. Redaktor naukowy książek: Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej, Rzeszów 2015; Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły, Rzeszów 2016; Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. Poznań-Warszawa 2005.Współredaktor wraz z S. Dylak, P. Denicolo monografii: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, Poznań-Rzeszów 2006.

 

Zespół Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

ORCID: 0000-0001-5200-4845

Publikacje