dr Małgorzata Marmola

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki/Zakład Psychologii
  • Budynek: ul. Jałowego 24
  • Pokój: 19
  • Nr telefonu: 17 8721838
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-2915-8891
  • Konsultacje: środa 10-11.30

Informacje

Psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Trener umiejętności miękkich.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą psychologii rodziny oraz psychologii rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. w swoich badaniach i publikacjach podejmuję problematykę satysfakcji z małżeństwa i jej uwarunkowań, stylów przywiązaniowych i komunikacji małżeńskiej, relacji rodziców z dziećmi - postaw rodzicielskich, technik wychowawczych i ich związku z dobrostanem psychicznym adolescentów, a także kompetencji nauczycieli i rodziców oraz ich współpracy w kontekście ryzyka depresji u młodzieży i udzielanego jej wsparcia.

Realizuję zajęcia z psychologii małżeństwa i rodziny, psychologicznych podstaw nauczania języków obcych dla studentów pedagogiki oraz z psychologii dla kierunków nauczycielskich (historia, logopedia).

Należę do zespołu redakcyjnego Biuletynu Zakładu Psychologii "Wgląd".

Publikacje