dr Barbara Lulek

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów
  • Pokój: 115
  • Nr telefonu: 178721803
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-3914-6720
  • Konsultacje: środa 8.00 do 9.00; 13.00-13.30, tydz. B; środa 9.00 do 10.30 tydz. A. Instytut Teologiczno-Pastoralny

Informacje

Adiunkt naukowo-badawczy w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Zainteresowania badawcze koncentruje w obrębie zagadnień edukacji społecznej, w szczególności kategorii: rodziny jako przestrzeni życia dziecka; szkoły, która jest naturalnym elementem zmieniającego się środowiska lokalnego; wzajemnych powiązań szkoły i rodziny w toku wspólnej pracy na rzecz dziecka - ucznia. Autorka kilku monografii poświęconych problematyce rodziny, szkoły i środowiska oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Kierownik projektów badawczych finansowanych z NCBiR oraz MEiN.

Publikacje