Prof. dr hab. Liliya Morska

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: ul. Jałowego 24
 • Pokój: 117
 • Nr telefonu: 17 872 18 04
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-4916-3834
 • Konsultacje: środa 10:00-11:30

Informacje

Zainteresowania naukowe:

 • teoria i metodyka nauczania języków obcych, wybrane problemy w zakresie lingwistyki stosowanej oraz akwizycji języka obcego;
 • teoria i praktyka kształcenia nauczycieli, przygotowanie nauczyciela do wykorzystania technologii informacyjnych;
 • teoria i praktyka konstruowania i optymalizacji podręczników szkolnych z języka angielskiego;
 • teoria i praktyka konstruowania MOOCs (massive open online courses).

Doświadczenie zawodowe:

 • nauczyciel akademicki (przedmioty: metodyka nauczania języków obcych, akwizycja języka obcego, metodyka edukacji wyższej, pedagogika społeczna, podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, seminaria magisterskie i doktorskie);
 • autorka 18 podręczników dla uczniów szkół ogólnokształcących (edukacja obcojęzyczna: język angielski (klasa 4-11), systematycznie wydawanych od roku 2004; oraz 6 podręczników i materiałów metodycznych dla nauczycieli akademickich i studentów;
 • kierownik Katedry Filologii Angielskiej Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu w latach 2009-2018;
 • wypromowała 20 doktorantów, trzech doktorów habilitowanych (jako konsultant naukowy);
 • recenzent 41 prac doktorskich i 13 prac habilitacyjnych.

Granty i staże

 • 2022, luty 28 – marzec 12: Integrated Programme of University of Rzeszow Roadmap to High Quality Education, University of Oslo, Norway
 • 2012–2014: Evolution of Semantic Systems, http://www.mpi.nl/departments/other-research/research-consortia/eoss/people, Nijmegen University, the Netherlands
 • Wrzesień 15, 2012 – listopad 10, 2012: IREX, UASP (University Administration Support Program), Michigan State University, Michigan, USA.
 • 2010, pażdziernik; TISCAS, European Studies Project “Cooperation and Socio-Cultural Development of Danube River countries”, Bulgaria, Angel Kynchev University, Ruse

Publikacje