dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: ul. Ks. J. Jałowego 24
 • Pokój: 118b
 • Nr telefonu: 17 872 18 16
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-0262-4787
 • Konsultacje: nie ustalono

Informacje

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie.

Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny (specjalność: surdopedagogika), logopeda, wychowawca dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu. Od ponad 20 lat także nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego – obecnie adiunkt, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Badań nad Niepełnosprawnością Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych UR,  konsultant ds. Osób z Niepełnosprawnościami BON UR, redaktor Biuletynu „Aktywni i Sprawni”.

Praktykę zawodową łączy z zainteresowaniami naukowymi, do których należy:

 • edukacja i inkluzja osób z niepełnosprawnością, szczególnie dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu,
 • wsparcie społeczne, w tym głównie edukacyjne, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzin,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z uszkodzeniami słuchu.

Autorka i współautorka książek i artykułów poświęconych głównie edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących.

Publikacje