Dr Jakub Czopek

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: B1
  • Pokój: 226
  • Nr telefonu: 17 872 18 16
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-8009-6852
  • Konsultacje: Środa, 14:45-16:15 (tyg. A) 13:00-14:30 (tyg. B)

Informacje

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Polski system medialny i jego przemiany, sytuacja tradycyjnych środków komunikowania w obliczu rozwoju nowych mediów, rozwój nowych form komunikowania w cyberprzestrzeni.

W 2014 r. opublikował przygotowaną wspólnie z Jarosławem Kinalem książkę „Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego”, będącą zbiorem wywiadów z kilkunastoma profesorami związanymi z tą uczelnią.

Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Członek Rady Programowej Akademickiego Radia Feniks.fm Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Członek stowarzyszenia MENSA Polska.

ORCID: 0000-0002-8009-6852

Publikacje naukowe

Publikacje