dr hab. prof. UR Urszula Gruca-Miąsik

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: Ks. Jałowego 24
  • Pokój: 232
  • Nr telefonu: 604493184
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-3797-8489
  • Konsultacje: środa 14.45-16.15

Informacje

Dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim, Ukraina.

Mediator przy Polskim Centrum Mediacji ds. karnych, rodzinnych i nieletnich oraz mediator oświatowy, unijny trener trenerów ds. Opieki i wychowania, trener szkoły dla rodziców i wychowawców, studia podyplomowe „Zarządzanie Placówkami Oświatowymi", realizator Racjonalnej Terapii Zachowań, nauczyciel dyplomowany, były nauczyciel języka angielskiego a obecnie czynny pedagog-praktyk w liceum ogólnokształcącym oprócz pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Rzeszowskim, pierwsza Polka w MENSA INTERNATIONAL i współzałożyciel MENSA Polska, członek Rady Naukowej „Kwartalnika Edukacyjnego", były członek   Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania. Pełniła funkcję Kierownika Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Socjalnej oraz dyrektora Instytutu Pedagogiki do spraw dydaktyki na studiach stacjonarnych, jest członkiem Rady Instytutu Pedagogiki i Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tworzyła siatki godzin i programy studiów dla Instytutu później Wydziału Pedagogiki, jest autorem programów dla studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, które były uruchamiane w Rzeszowie, Kielcach, Przemyślu, Krośnie, Gorlicach i Limanowej. Pracowała w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Była pełnomocnikiem dziekana Wydziału Pedagogiczno–Artystycznego do projektów unijnych i koordynatorem zadania „Organizacja kursów specjalistycznych dla osób spoza społeczności akademickiej” w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki w latach 2009 – 2012.

Zainteresowania naukowo-badawcze dr hab. Urszuli Grucy-Miąsik, prof. UR koncentrują się wokół problematyki rozumowania moralnego, paradygmatu personalistycznego, opieki i wychowania, rodziny, mediacji, pomocy i wsparcia młodzieży w różnych środowiskach, kompetencji oraz edukacji moralnej. Jest autorką pięciu monografii w tym jednej w języku angielskim, redaktorem naukowym dziewięciu monografii, 55 artykułów naukowych opublikowanych w pracach monograficznych i czasopismach polskich i zagranicznych, ponadto jest współautorem jednej książki oraz opracowała trzy hasła w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku pod redakcją Tadeusza Pilcha. Uczestniczyła w ponad 100 konferencjach naukowych, w tym aż 54 międzynarodowych, ponadto zorganizowała kilkanaście konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Była powoływana na recenzenta wydawniczego i w postępowaniach doktorskich.

  Otrzymała Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej II stopnia oraz tytuł wraz ze statuetką „Nauczyciel Wychowujący do Wartości".

Odbyła 3 miesięczny staż naukowy w Orchard Lake w USA, dwutygodniowy w  Uniwersytecie Ivana Ohienko w Kamieńcu Podolskim na Ukarainie, dwutygodniowy w Uniwersytecie w Saragossie w Hiszpanii, brała udział w dwutygodniowym wyjeździe studyjnym w Holandii, uczestniczyła w programie SOKRATES GRUNDWIG II (Rumunia, Czechy, Belgia - wyjazdy studyjne) nt. „ Inwestycja w jakość zdrowia psychicznego” zdobywając certyfikat trenera trenerów w Unii Europejskiej do spraw opieki i wychowania  oraz w sympozjach naukowych w USA, Niemczech, Ukrainie i na Słowacji.

Utworzyła z prof. Anną Tokarową w 2006r. zespół badawczy polsko-słowacki, którego prace były finalizowane monografiami wydanymi w Polsce i na Słowacji. Podobne zespoły i projekty tworzy na Ukrainie w Uniwersytecie w Kamieńcu Podolskim, gdzie została uhonorowana Złotym Medalem przez Ministerstwo Nauk i tenże Uniwersytet za wkład w naukę a w 100 lecie powstania uniwersytetu uhonorował ją tytułem Doktora Honoris Causa w dowód uznania.

Jest współautorem programu „ Bliżej prawa” dla szkół województwa podkarpackiego wspólnie z wojewodą i kuratorium oświaty w Rzeszowie Wygrała grant Kuratora Oświaty na kształcenie nauczycieli podkarpacia z zakresu tworzenia programów profilaktyki w naszym województwie.

Problematyka dziecka i rodziny jest szczególnie jej bliska, dlatego założyła i 19 lat prowadzi i jest opiekunem naukowym Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów obecnie Akademickie Koło Naukowe Familiologów, którego działalność naukowa, organizacyjna, wolontaryjna zaowocowała opublikowaniem kilku książek, organizacją konferencji naukowych, pomocą potrzebującym dzieciom i rodzinom.

Publikacje