dr hab. prof. UR Wojciech Walat

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1
 • Pokój: 19
 • Nr telefonu: 17 872 1881
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-3158-1923
 • Konsultacje: Środa: 10.00-11:30

Informacje

Zainteresowania naukowe:

 • teoria i praktyka projektowania i optymalizacji podręczników szkolnych, ćwiczeń multimedialnych, komputerowych generatorów testów, tekstów dydaktycznych sterujących indywidualnym uczeniem się;
 • teoria i praktyka architektonicznej przestrzeni edukacyjnej obiektów oświatowych;
 • dydaktyczne problemy funkcjonowania wirtualnej przestrzeni edukacyjnej;
 • studia komparatystyczne współczesnych systemów edukacyjnych: Polska – Europa – Świat.

Doświadczenie zawodowe:

 • kierownik Zakładu Edukacji Nauczycieli, Instytut Pedagogiki, Kolegium Nauk Społecznych UR od 2020 roku;
 • kierownik Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego, UCTTiWP (w Kolegium Nauk Przyrodniczych) UR od 2020 roku;
 • członek Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024;
 • kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych na Wydziale Pedagogicznym UR w latach 2015-2020;
 • pełnione funkcje we władzach Uniwersytetu Rzeszowskiego: prorektor ds. studenckich i kształcenia w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020;
 • pełnione funkcje we władzach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w kadencjach: 2005-2008 i 2008-2012 roku;
 • redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” wydawanego przez Uniwersytet Rzeszowski od 2010 roku (Indeksowanie: MNiSW lista B, Indeks Copernicus, CEEOL, CEJSH, Google Scholar) do 2019 roku, aktualnie Journal of Education, Technology and Computer Science na liście MEiN;
 • redaktor naczelny czasopisma przedmiotowo-metodycznego „Edukacja Ogólnotechniczna” dla nauczycieli techniki i informatyki wydawanego w latach 1995 – 2004;
 • autor/współautor programów nauczania, podręczników, zbiorów ćwiczeń, materiałów metodycznych dla uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół (głównie edukacja techniczna, informatyczna i zawodowa) systematycznie wydawanych od roku 1989;
 • nauczyciel akademicki od 1987 roku w WSP w  Rzeszowie, a od 2001 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim;
 • nauczyciel liceum ogólnokształcącego (lata 80. początek drogi zawodowej, nauczane przedmioty: technika, elementy informatyki);
 • nauczyciel podstawowej szkoły specjalnej (lata 80. początek drogi zawodowej: kształcenie praktyczne).

Publikacje