dr Katarzyna Tomaszek

 • Jednostka:
  Instytut Psychologii
 • Budynek: ul. Ćwiklińskiej 1, bud. D2 "Dworek"
 • Pokój: 106
 • Nr telefonu: 178721804
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-7019-5403
 • Konsultacje: środy g. 12.30-13.15 (ul ks.Jałowego 24, sala 22); Czwartki, g. 10.45-11.30 (po wcześniejszym ustaleniu spotkania drogą mailową) (Instytut Psychologii, budynek D2, ul. Ćwiklińskiej 1)

Informacje

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

W badaniach naukowych analizuję zagadnienia z obszaru psychologii edukacyjnej, psychologii stresu oraz psychologii pozytywnej. Prowadzone dotychczas projekty badawcze obejmowały m.in. zjawisko alienacji młodzieży, zespół wypalenia szkolnego i akademickiego, zaangażowanie uczniów w aktywności szkolne oraz pozytywne emocje tj. wdzięczność, pokora, empatia.

PUBLIKACJE:

Monografie

 1. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2020). Wypalenie szkolne u adolescentów. Raport z badań polsko – amerykańskich. Kraków: Petrus.
 2. Tomaszek, K. (2020). Emocjonalność studentów doświadczających syndromu wyczerpania sił. Część I. Wskaźniki wypalenia akademickiego a regulacja emocji, dobrostan psychiczny i stany depresyjne. Kraków: Petrus.
 3. Lasota, A., Tomaszek, K.(2019). Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości, Kraków: Wydawnictwo UP (redakcja)

 

Opublikowane artykuły w czasopismach naukowych recenzowanych:

Rok 2024

 1. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2024). The relationship between parent’s mental health and professional functioning and students’ e-learning burnout and well-being during the COVID-19 pandemic. Studia z teorii wychowania, XV (1(46)), 231-253. doi:10.5604/01.3001.0054.4432
 2. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2024). Adolescents’ Relational Resources and Health Risky Behaviours during the COVID-19 Pandemic: Online School Burnout and Psychological Well-Being as Mediators. The New Educational Review, 75(1), 13-24. https://doi.org/10.15804/tner.2024.75.1.01

Rok 2023

 1. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2023). Stres i wypalenie nauką zdalną oraz używanie substancji psychoaktywnych jako predyktory dobrostanu psychicznego uczniów podczas pandemii Covid-19. Resocjalizacja polska, 26, 217–237.
 2. Tomaszek, K. (2023). Do positive emotions prompt people to be more authentic? The mediation effect of gratitude and empathy dimensions on the relationship between humility state and perceived false self. Current Issues in Personality Psychology, 11(4), 297-309. https://doi.org/10.5114/cipp.2022.116363
 3. Tomaszek, K. (2023). You better stop hiding your true self! The relationship  between false self, academic burnout, and emotional problems. Current problems in psychiatry, 24, 217-227 . DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0021 http://www.cppsych.umlub.pl/issues/vol24/a21/
 4. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2023). Youth relationships during the pandemic Covid-19 matter. A mediating role of social resources on e-learning burnout, well-being, and overeating behaviors. Current problems of psychiatry, 24, 151-162. DOI: 10.12923/2353-8627/2023-001; http://www.cppsych.umlub.pl/issues/vol24/a14/
 5. Kossewska, J., Tomaszek, K., Macałka, E. (2023). Time Perspective Latent Profile Analysis and Its Meaning for School Burnout, Depression, and Family Acceptance in Adolescents. J. Environ. Res. Public Health, 20, 5433. https://doi.org/10.3390/ijerph20085433

Rok 2022

 1. Kossewska, J., Tomaszek, K., Macałka, E., Początek, G. (2022). School Burnout and Depression Symptoms of Polish High School Graduates in the Context of COVID-19 Pandemic. Psychologia rozwojowa, 27(4), 85–99
 2. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2022). ‘I wonder why sometimes I feel so angry’ The associations between academic burnout, Facebook intrusion, phubbing, and aggressive behaviors. Polish Psychological Bulletin 53(4), 302-314. DOI: 10.24425/ppb.2022.143376
 3. Macałka, E. Tomaszek, K., Kossewska, J. (2022). Wypalenie szkolne jako mediator w relacji między perspektywą temporalną a nasileniem depresji w grupie adolescentów. Resocjalizacja polska, 24, 305-325.
 4. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2022). Students’ burnout in the E-School Environment: Pilot study results of the validation of the E-learning burnout scale. International Journal of Research in E-learning, 8(2), 1-28. https://journals.us.edu.pl/index.php/IJREL/article/view/14561/11488
 5. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2022). How high and low burnout students coping with the stressful situations? Examining associations between coping mechanism and school burnout syndrome. Przegląd badań edukacyjnych, 36(1), 199-215.
 6. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2022). ‘Just a few more minutes online – and I will release myself from tension’ The mediating effect of problematic digital activities on the relationship between student burnout and cyber-aggression. Studia z teorii wychowania. 3(40), 127-143.
 7. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2022). Face the burnout! Link between academic burnout, Facebook use motives and importance, and Facebook intrusion: A longitudinal study. Roczniki psychologiczne, 25(3), 251-270. DOI: https://doi.org/10.18290/rpsych2022.0017
 8. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2022). Does time really heal? Academic burnout and life satisfaction as predictors of post-traumatic growth during the pandemic Covid 19. Journal of e-learning and knowledge society, 18(2), 41-49.
 9. Macałka, E. Tomaszek, K., Kossewska, J. (2022). Students’ Depression and School Burnout in the Context of Family Network Acceptance and Deviation from Balanced Time Perspective. Education sciences, 12, 157. https://doi.org/10.3390/educsci12030157
 10. Tomaszek, K. (2022). Modele alienacji w edukacji – wybrane ujęcia i rekomendacje wychowawcze. Problemy opiekuńczo – wychowawcze, 606 (1), 3-17; DOI: 10.5604/01.3001.0015.7162
 11. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2022). Student Burnout and PTSD Symptoms: The Role of Existential Anxiety and Academic Fears on Students during the COVID 19 Pandemic,” Depression Research and Treatment. Depression Research and Treatment, https://doi.org/10.1155/2022/6979310

Rok 2021

 1. Buczek, P., Tomaszek. K. (2021). Mediacyjna rola zachowań zdrowotnych w relacji między cechami osobowości i dobrostanem psychicznym. Psychologia rozwojowa, 26 (4), 45-59. doi:10.4467/20843879PR.21.026.15482
 2. Tomaszek K., Muchacka-Cymerman A. (2021). The mediation effect of dark personality traits and sense of coherence on the association between emotional dysregulation and student burnout. International Journal of Work Organization and Emotion, 12(4).    DOI: 10.1504/ijwoe.2021.10041630
 3. Tomaszek, K. (2021). Poczucie alienacji a syndrom wypalenia szkolnego, Forum Oświatowe, 33, 2(66), 47-69. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.3
 4. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2021). The mediating effect of student school burnout on the relationship between coping strategies and Internet addiction, Current issue in personality psychology. https://doi.org/10.5114/cipp.2021.110085
 5. Tomaszek, K. (Muchacka – Cymerman, A. (2021). Be aware of burnout! The role of changes in academic burnout in problematic Facebook usage among university students. International Journal of Environment & Public Health, 18(15), 8055. https://doi.org/10.3390/ijerph18158055

Rok 2020

 1. Tomaszek, K. (2020). The moderation effect of gender on the relationship between student alienation, engagement, and burnout. Psychologia wychowawcza, 60(18),75-89; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6225
 2. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2020). Thinking about my existence during Covid 19, I feel anxiety and awe. The mediating role of existential anxiety and life satisfaction on the relationship between symptoms of trauma, post-traumatic growth. International Journal of Environment & Public Health, 17 (19), 7062.
 3. Lasota, A., Tomaszek, K., Bosacki, S.  (2020). How to Become More Grateful? The Mediating Role of Resilience in the Relationship between Empathy and Gratitude, Current Psychology , DOI: 10.1007/s12144-020-01178-1
 4. Lasota, A., Tomaszek, K., Bosacki, S.  (2020). Gratitude, empathy and resilience – does gender make a difference? Anales de Psicología / Annals of Psychology, 36 (3), 521-532.
 5. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2020). Examining the relationship between student school burnout and problematic internet use. Educational Sciences-Theory & Practice, 20(2), 16-31.
 6. Tomaszek, K. (2020). Why is it important to engage students in school activities? Examining the mediation effect of student school engagement on the relationships between student alienation and school burnout, Polish Psychological Bulletin, 51(2) 89–97 .
 7. Tomaszek, K. (2020). Zaangażowanie w aktywności szkolne a funkcjonowanie w roli ucznia – wyniki badań młodzieży gimnazjalnej, Studia edukacyjne 59,173 – 200.

Rok 2019

 1. Tomaszek, K. (2019). Temperamentalne i charakterologiczne predyktory poczucia alienacji młodzieży. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 12, 274-297. DOI: 10.24917/20845596.12.14
 2. Tomaszek, K., Lasota, A. (2019). Struktura czynnikowa wdzięczności. Wstępne badania adaptacyjne nad skalą SGRAT-PL. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 12, 79-97. DOI 10.24917/20845596.12.4
 3. Tomaszek, K. (2019). Adaptacja narzędzia do pomiaru zaangażowania uczniów w aktywności szkolne – wyniki badań pilotażowych nad polską adaptacją skali SSEM, Polskie Forum Psychologiczne (w druku)
 4. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2019). Polish adaptation of the ESSBS school-burnout scale: pilot study results. Hacettepe University Journal of Education, 1-16. DOI: 10.16986/HUJE.2018043462
 5. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2019). Zastosowanie skali ESSBS w badaniach uczniów ze szkół podstawowych, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 36, 63-81.
 6. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2019). Sex differences in the relationship between Student School Burnout and Problematic Internet Use among Adolescents. International Journal of Environment & Public Health, 16(21), 4107. https://doi.org/10.3390/ijerph16214107

Rok 2018

 1. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2018). Radzenie sobie ze stresem i patogenny wzór zachowania A jako predyktory wypalenia szkolnego uczniów, Teraźniejszość – Człowiek- Edukacja, 21, 3(83), 67-86, ISSN 1505-8808. (Lista C, 10pkt.)
 2. Tomaszek, K. (2018). Samoocena i jakość relacji społecznych jako czynniki chroniące przed syndromem wypalenia szkolnego, Ruch pedagogiczny, LXXXVII, 4/2017, 87 – 105 (Lista B, 12 pkt.)
 3. Tomaszek, K., Lasota, A. (2018). Gratitude and its measurement – the polish adaptation of the GRAT – R Questionnaire, Czasopismo psychologiczne, 24(2),1-10, DOI: 10.14691/CPPJ.24.2.000
 4. Tomaszek, K. (2018). Humor, wartości i jakość życia – wyniki badań studentów, Przegląd badań edukacyjnych, 26(1), 65-85
 5. Tomaszek, K. (2018). Uczeń z syndromem wypalenia w środowisku szkolnym – psychologiczna charakterystyka zjawiska, Ruch pedagogiczny, LXXXVII, 1/2017, 77 – 90.
 6. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A.  (2018). Wybrane środowiskowe przyczyny syndromu wypalenia uczniów ze szkół gimnazjalnych, Kwartalnik pedagogiczny,  2(248),109-126.

Rok 2017

 1. Tomaszek, A. (2017). Patologiczna obsesja w relacjach intymnych –  charakterystyka zjawiska uporczywego nękania, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, X, Folia 238, s. 161-188
 2. Muchacka – Cymerman, A., Tomaszek, K. (2017). Syndrom wypalenia w  zawodzie nauczyciela i w roli ucznia. Przegląd literaturowy. Forum Oświatowe, 30(2), 95–115
 3. Tomaszek, K. (2017). Wielowymiarowość zaangażowania uczniów w aktywności szkolne, Psychologia Rozwojowa,  22(1), 29-45.

Rok 2008 -2016

 1. Tomaszek, K. (2016). Socjo-psychologiczne uwarunkowania utraty zaangażowania w aktywność szkolną. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. 69, 63–79.
 2. Tomaszek, K. (2016). Doświadczenie alienacji u młodzieży a zróżnicowanie predyspozycji twórczych oraz deklarowanego typu uzdolnień, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 9(212), 110 – 126.
 3. Tomaszek, K. (2015). Obraz siebie u młodzieży wyalienowanej, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio J, Paedagogia – Psychologia, 28(2), 109 – 121.
 4. Tomaszek, K. (2012). Stosunek do religii a poczucie alienacji młodzieży. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 4, 14 – 20.
 5. Tomaszek, K. (2012).  Stalker – psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw „uporczywego nękania, Studia z psychologii w KUL, 18, 135 – 156.
 6. Tomaszek, K., Tucholska, S. (2012), Psychospołeczne następstwa poczucia alienacji u młodzieży, Paedagogia Christiana, 2/30, 163-178.
 7. Tomaszek, K. (2011). Alienacja Szkolna – psychologiczna charakterystyka zjawiska, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio J, Paedagogia – Psychologia, XXIV, 2,  61 – 73.
 8. Tomaszek, K. (2009).  Przyczyny alienacji młodzieży, Katecheta,7-8,  80-84.
 9. Tomaszek, K. (2009). Zachowania suicydalne osób starszych – psychologiczna analiza zjawiska, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio J, Paedagogia – Psychologia, XXII, 37 – 50.
 10. Tomaszek, K. (2009). Poczucie alienacji u młodzieży z rodzin niepełnych, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 5,  40 – 45.
 11. Tomaszek, K. (2008).Wpływ poczucia alienacji na funkcjonowanie jednostki, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 6, 25 – 33.

Opublikowane artykuły w recenzowanych monografiach naukowych:

 1. Tomaszek, K. (2015). Wypalenie szkolne – nowe wyzwanie dla nauczycieli. w: Kowal S, (red.), Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Wielowymiarowe kompetencje współczesnego nauczyciela. Tom 1. (s. 105-118). Kraków: Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny
 2. Tomaszek, K. (2017). Kobiety i mężczyźni z poczuciem humoru czyli o relacji między poczuciem humoru a atrakcyjnością seksualną. W: A. Łukasik, K. Węgrzyn-Białogłowicz, A. Englert-Bator (red.), KOBIETY I MĘŻCZYŹNI. RÓŻNICE, PODOBIEŃSTWA. (s.292 – 305) Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego (monografia pokonferencyjna), ISBN 978-83-7996-484-0
 3. Tomaszek, K. (2019), Lęk przed ośmieszeniem – symptomy, geneza i konsekwencje dla funkcjonowania i rozwoju człowieka w biegu życia. W: A. Lasota, K. Tomaszek (red.), Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości. Kraków: Wydawnictwo UP
 4. Tomaszek, K. (2019), Przegląd narzędzi do pomiaru gelotofobii, W: A. Lasota, K. Tomaszek (red.), Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości. Kraków: Wydawnictwo UP
 5. Żurawska-Żyła, R., Tomaszek, K., Biadon, I. (2021). Siła wiary w siebie, społeczną równość i świat sprawiedliwy. Wybrane wyznaczniki niepokoju egzystencjalnego w dobie pandemii. W: K. Łukomiak (red.). Zaraza… : choroby i epidemie w czasach dawnych i współcześnie. (s. 99-129). Łódź : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak
 6. Tomaszek, K. (2022). Poczucie stresu akademickiego i syndrom wypalenia studentów w dobie pandemii Covid 19 – analiza porównawcza. W: Edukacja w dobie pandemii ( w druku).

 

Inne

Członek zespołu recenzentów: Przegląd psychologiczny, International Journal of Environment & Public Health

Recenzent w kilkunastu czasopismach polskich i zagranicznych m.in.  Current Psychology, International Journal of Environment & Public Health, Sage Open, Cyberpsychology, Frontiers in Psychiatry, Journal of Psychiatry and Mental Health, Psychiatry International, Journal of Adult Development, Future Internet, BMC Psychiatry

 

Publikacje