Prof. Dr. hab. Yurii Pelekh

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. Ks. Jałowego 24
  • Pokój: 24
  • Nr telefonu: 17 872 18 04
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-1737-4557
  • Konsultacje: Środa 14:30 i czwartek 15:30

Informacje

Prof., dr. hab. Yurii Pelekh

Dyscyplina naukowa:

Pedagogika

Profesor tytularny w zakresie nauk społecznych.  Autor ponad 150 prac naukowych( około 20 - w naukowych bazach danych Scopus i WoS), pięciu monografii naukowych, dwóch podręczników (uzn. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki), trzech podręczników (uz. Przez Ministerstwo Edukacji i Nauki), redaktor naczelny pięciu monografii i dwóch podręczników .  Członek rad redakcyjnych znanych europejskich czasopism naukowych (np. http://www.scientiasocialis.lt/pec/) Założyciel kierunku naukowego „Axiopedagogy”.

Przewodniczący rady naukowej dyscypliny Pedagogika D 47.053.01

Udział w projektach badawczych

Temat (problem)

1 Kierownik Projektu „Młody i kreatywny - branże kreatywne dla interakcji młodzieży ukraińskiej i polskiej”

№2643 z 04.07.2016

2016 r

2  Projekt naukowy " Zasady naukowe projektowania metod i narzędzi diagnozowania efektów uczenia się w szkołach wyższych”( nr 0157U001849). 2012-2014

3 Projekt "Model of community schools in Ukraine" ( The Ukrainian Step by Step Foundation).

 

Publikacje