Rada Naukowa

Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych
dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
Dyrektorzy Instytutów
ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR
dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
Wybrani przedstawiciele:
z dyscypliny ekonomia i finanse
dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR
dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR
dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR
dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR
dr hab. Teresa Miś, prof. UR
dr hab. Katarzyna Szara, prof. UR
dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR
z dyscypliny nauk o polityce i administracji
dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR
dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR
dr hab. Przemysław Maj, prof. UR
prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska
z dyscypliny nauki prawne
dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR
dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR
dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR
dr hab. Roman Uliasz, prof. UR
z dyscypliny nauki socjologiczne
dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR
prof. dr hab. Jolanta Szempruch
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR
dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
z dyscypliny pedagogika
dr hab. Urszula Gruca–Miąsik, prof. UR
dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR
ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
prof. dr hab. Liliya Morska
dr hab. Piotr Nowakowski, prof. UR
prof. dr hab. Roman Pelczar
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
Przedstawiciele Instytutów w charakterze osób zaproszonych
dr Wojciech Kosior (Instytut Nauk Prawnych)
dr Barbara Lulek (Instytut Pedagogiki)
dr inż. Maciej Milczanowski (Instytut Nauk o Polityce)
dr Anna Witkowska-Paleń (Instytut Nauk Socjologicznych)
dr Małgorzata Wosiek (Instytut Ekonomii i Finansów)