Rada Naukowa

Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych
prof. dr hab. Elżbieta Feret
Dyrektorzy Instytutów
ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR
dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR
dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
Wybrani przedstawiciele:
z dyscypliny ekonomia i finanse
dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR
dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR
dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR
dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR
dr hab. Teresa Miś, prof. UR
dr hab. Katarzyna Szara, prof. UR
dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR
z dyscypliny nauk o polityce i administracji
dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR
dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR
dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR
dr hab. Paweł Kuca, prof. UR
dr hab. Przemysław Maj, prof. UR
prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska
dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR
dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR
z dyscypliny nauki prawne
dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR
dr hab. Lidia Brodowski, prof. UR
dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR
dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR
dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR
dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. UR
dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR
dr hab. Roman Uliasz, prof. UR
z dyscypliny nauki socjologiczne
dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR
prof. dr hab. Jolanta Szempruch
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR
dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
z dyscypliny pedagogika
dr hab. Urszula Gruca–Miąsik, prof. UR
dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR
ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR
prof. dr hab. Liliya Morska
dr hab. Piotr Nowakowski, prof. UR
prof. dr hab. Roman Pelczar
dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
Przedstawiciele Instytutów w charakterze osób zaproszonych
dr Wojciech Kosior (Instytut Nauk Prawnych)
dr Barbara Lulek (Instytut Pedagogiki)
dr hab. Maciej Milczanowski, prof. UR (Instytut Nauk o Polityce)
dr Danuta Ochojska (Instytutu Psychologii)
dr Anna Witkowska-Paleń (Instytut Nauk Socjologicznych)
dr Małgorzata Wosiek (Instytut Ekonomii i Finansów)