Studenckie Koło Naukowe „Pro-Psyche”

Wraz z powołaniem Instytutu Psychologii w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, zostało reaktywowane Studenckie Koło Naukowe „Pro-Psyche”, które zrzesza Studentki i Studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu różnych działów psychologii akademickiej i stosowanej.

Głównymi celami SKN „Pro-Psyche” są:

  • Prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii

Studenci będą realizować projekty badawcze z zakresu interesujących ich tematów z obszaru m.in. psychologii rozwoju, osobowości, psychologii społecznej czy klinicznej. Pod okiem pracowników naukowych Instytutu Psychologii, będą samodzielnie konstruować i realizować badania naukowe, co pozwoli im zdobyć podstawowe kompetencje z zakresu metodologii i statystyki oraz  pogłębić wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zachowania.

  • Prezentowanie wyników badań w postaci publikacji i wystąpień konferencyjnych

Upowszechnianie wyników badań jest końcowym elementem realizacji projektu naukowego i doskonałą okazją do ćwiczenia kompetencji związanych z aktywnością w środowisku naukowym, jak również umiejętności wykorzystywanych w praktyce zawodowej. Popularyzowanie wiedzy psychologicznej jest też wyrazem społecznego zaangażowania i odpowiedzialności osób uprawiających naukę.

  • Organizowanie wydarzeń popularyzujących wiedzę psychologiczną i wspierających zdrowie psychiczne

Seminaria i sympozja naukowe, konferencje, spotkania tematyczne, warsztaty i szkolenia – to różne formy wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym, poprzez które chcemy upowszechniać wiedzę psychologiczną wśród członków Społeczności Akademickiej, ale także innych grup zainteresowanych tą tematyką bądź potrzebujących wsparcia w tym zakresie (np. uczniów szkół w regionie).

Opiekunami SKN „Pro-Psyche” są dr Anna Batory-Ginda oraz dr Katarzyna Tomaszek.

Do aktywności w kole "Pro-Psyche" zapraszamy Studentki i Studentów różnych kierunków Uniwersytetu Rzeszowskiego. Łączy nas zainteresowanie psychologią, a perspektywa przedstawicieli innych nauk inspiruje i ubogaca.

Wiadomości o terminach kolejnych spotkań koła „Pro-Psyche”, będą publikowane na stronie internetowej Instytutu Psychologii w zakładce SKN "Pro-Psyche" oraz w aktualnościach.