Pracownia Psychologii Rozwoju i Edukacji

dr Tomasz Gosztyła - kierownik

dr Małgorzata Marmola

dr Katarzyna Tomaszek

dr Anna Wańczyk-Welc

Pracownicy Pracowni Psychologii Rozwoju i Edukacji samodzielnie i we współpracy z przedstawicielami innych ośrodków realizowali następujące projekty badawcze:

  1. Badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania systemu rodzinnego i relacji rodzinnych, zarówno małżeńskich, jak i rodzicielskich - m.in. satysfakcji z małżeństwa i jej uwarunkowań w różnych etapach życia małżeńskiego, stylów przywiązania małżonków, funkcjonowania rodziny w zakresie spójności, elastyczności i komunikowania się, a także postaw rodziców wobec dorastających dzieci, stosowanych przez nich technik wychowawczych oraz realnego i idealnego obrazu dziecka.
  2. Badania w obszarze psychologii edukacyjnej i wychowawczej, które uwzględniają jakość wsparcia rodzinnego i szkolnego dla dzieci i młodzieży, samopoczucie adolescentów, a także nasilenie symptomów depresyjnych. Prowadzone dotychczas projekty badawcze dotyczyły także zjawiska alienacji młodzieży, zespołu wypalenia szkolnego i akademickiego, zaangażowania uczniów w aktywności szkolne oraz pozytywnych emocji tj. wdzięczności, pokory, empatii, poczucia szczęścia.
  3. Badania psychospołecznych aspektów funkcjonowania rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, jak również poświęcone wsparciu osób nieneurotypowych. Realizowano projekty dotyczące satysfakcji z małżeństwa rodziców dzieci w spektrum autyzmu, samotnego rodzicielstwa i poczucia osamotnienia, otrzymywanego i oczekiwanego wsparcia, radzenia sobie ze stresem, rozwoju potraumatycznego, partnerstwa i współpracy w relacji ze specjalistami, a także sytuacji studentek i studentów w spektrum autyzmu, z ADHD/ADD i trudnościami w uczeniu się.
  4. Badania dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym i znaczenia aktywności online dla realizacji roli ucznia. W tym obszarze badawczym skupiano się na uzależnieniu od mediów społecznościowych, phubbingu oraz cyberagresji, jako czynnikach związanych z wyczerpaniem nauką szkolną.
  5. Badania postaw społecznych wobec grup mniejszościowych - uchodźców, wyznawców innych religii, a także wobec uczniów z niepełnosprawnościami.