Biuletyn Psychologiczny "Wgląd" / Psychological bulletin

“Wgląd”  (“Insight”) is a scientific and popular journal that publishes articles in psychology and related fields. “Wgląd” is published by the UR Institute of Psychology. The first issue of “Wgląd”  appeared in 2018. In the journal we publish articles on theoretical as well as practical psychology, and also articles that expand the way we see the world. Our authors are members of the staff of the Institute of Psychology, but also other academics from the University of Rzeszow, researchers from other academic centres, psychotherapists and students.

PRAWDZIWE POZNANIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA ZACZYNA SIĘ OD POZNANIA SIEBIE

Oddajemy do Państwa rąk Biuletyn Psychologiczny "Wgląd". Prezentujemy w nim dorobek naukowy pracowników Instytutu Psychologii oraz informujemy o aktualnościach organizacyjnych. Znajdziecie tu Państwo autorskie teksty dotyczące zagadnień psychologicznych, sylwetki pracowników i – mamy nadzieję – inne ciekawe działy.

Skład redakcji:

dr hab. Andrzej  Łukasik, prof. UR – redaktor naczelny
dr Małgorzata Marmola  –  redaktor merytoryczna
dr Anna Wańczyk-Welc – redaktor merytoryczna
dr Anna Englert-Bator – redaktor merytoryczna
dr Anna Lenart – redaktor merytoryczna

Adres redakcji:

ul. ks. Jałowego 24
35-010 Rzeszów
ips.wglad@ur.edu.pl

Zapraszamy studentów i pracowników do nadsyłania tekstów dotyczących szeroko rozumianych zagadnień psychologicznych. Teksty o objętości max 5000 tys. znaków ze spacjami należy przesyłać na adres: ips.wglad@ur.edu.pl

Instrukcja dla autorów i autorek tekstów do "Wglądu"

Biuletyn wydawany jest przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Dyrektora Instytutu Pedagogiki.

Wszystkie numery biuletynu
Wybrane artykuły