Wykłady w ramach współpracy z interesariuszem zewnętrznym

W ramach współpracy z interesariuszem zewnętrznym w Instytucie Pedagogiki odbyła się seria wykładów prowadzonych przez przedstawiciela fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Prelegentem był Pan Krzysztof Ostafiński – dyrektor projektów edukacyjnych WIB, radca prawy.

Celem współpracy pomiędzy Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundacji Warszawski Instytut Bankowości jest zwiększanie kompetencji ekonomicznych i cyberbezpieczeństwa studentów – przyszłych nauczycieli i wychowawców w przedszkolach i szkołach, a także uczestników studiów podyplomowych przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

W trakcie wykładów poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, budowaniem wiarygodności finansowej, cyberbezpieczeństwem, oszczędzaniem oraz inwestowaniem długoterminowym, zaprezentowano również elementy projektów edukacyjnych „Porwani przez ekonomię” i „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”.

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (www.wib.org.pl) to jeden z czołowych i cenionych NGO w Polsce w zakresie szeroko rozumianej, pozaformalnej edukacji w obszarze finansów i cyberbezpieczeństwa, organizator jednego z największych programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej i finansowej w Europie „Bankowcy dla Edukacji” (www.bde.wib.org.pl).

Wykłady odbyły się w dniach 9.12.2023 r., 5.01.2024 oraz 16.01.2024 w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, który został ogłoszony uchwałą Senatu RP w dniu 7 września 2023 r.

 

Opiekunami naukowymi z ramienia Instytutu Pedagogiki byli:

Prof. UR, dr hab. Marta Wrońska

Dr Marta Pytlak.

Dr Waldemar Lib.

 

Tekst i zdjęcia: dr Waldemar Lib