Zakończenie Wystawy interaktywnej w semestrze zimowy w roku 2023

Wystawa interaktywna kolejny raz w swojej zimowej edycji cieszyła się ogromną popularnością. Edycji zakończyła się w dniu 17.01.2024. Udział wzięło ponad 200 uczniów ze szkół podstawowych, zespołów przedszkolnych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Wystawa interaktywna jest projektem ciągłym, który stanowi wsparcie dydaktyczne dla studentów Instytutu Pedagogiki, w którym mają oni szanse na podniesienie swoich umiejętności praktycznych w zakresie organizacji i kreowania sytuacji edukacyjnych. Wystawa interaktywna jest również środowiskiem eksperymentalnym w ramach, którego prowadzone są badania naukowe w zakresie aktywności intelektualnej i emocjonalnej uczniów szkół podstawowych biorących udział w zajęciach w formie edukacji pozaformalnej.

Opiekunem działań dydaktyczno-naukowych prowadzonych na Wystawie Interaktywnej jest dr inż. Tomasz Warchoł, który razem ze swoim Kołem Naukowym Edukacja bez granic, organizuje i wspiera naukę uczniów podkarpackich placówek oświatowych.