Wykład Prof. dr hab. Lilii Morskiej dla doktorantów i studentów z Medycznego Uniwersytetu w Połtawie (Ukraina)

14 marca 2024 roku Prof dr hab. Liliya Morska z Instytutu Pedagogiki UR, jako specjalny zagraniczny gość, w ramach podpisanej w grudniu ubiegłego roku umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Połtawie, wygłosiła wykład dla doktorantów i studentów pt.: Educational Innovations: Collaborative Learning Perspectives. Doktoranci to przedstawicieli różnych kierunków studiów – w zakresie nauk ścisłych i  humanistycznych. Tematyka wykładu odzwierciedla współczesne wyzwania stojące przed uczelniami wyższymi, które  potrzebują pilnych rozwiązań.

Pani Profesor L. Morska współpracuje z ukraińską uczelnią ponad 10 lat. Wspólnie z pracownikami Uniwersytetu w Połtawie  organizuję konferencje naukowe, w których jest członkiem Komitetu Organizacyjnego i Naukowego. Konferencje mają charakter cykliczny. Biorą w nich udział także naukowcy z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gratuluję Pani Profesor Lilii Morskiej wykładu na wysokim poziomie merytorycznym. Informację tę przekazał nam JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Połtawie, Pan Prof. Wiaczesław Zhdan.

Tekst podziękowania od Pana Rektora.