Wykład dra Sławomira Rębisza dla Doktorantów z Kennesaw State University (KSU), Bagwell College of Education (USA)

W dniu 9 lutego 2023 roku dr Sławomir Rębisz z Instytutu Pedagogiki UR,  jako specjalny zagraniczny gość, w ramach studiów doktoranckich z zakresu Przywództwa Edukacyjnego (Educational Leadership) w Uniwersytecie - Kennesaw State University (KSU), Bagwell College of Education (USA), wygłosił wykład dla doktorantów pt.: Reforms of the Education System in Poland and Its Effects after 1990. Doktoranci to dyrektorzy amerykańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z kilkuletnim stażem na stanowisku kierowniczym. Tematyka wykładu wynikała z prośby profesor Binbin Jiang z Department of Educational Leadership, o przybliżenie słuchaczom zmian systemowych (reform) w polskim systemie edukacji po 1990 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2012-2022. Zainteresowanie polskim systemem edukacji ze strony amerykańskich doktorantów to efekt m.in. zagadnień poruszanych w ramach zajęć Comparative Education, oraz wynikających z treści książki Amandy Riplay z 2013 roku pt.: Smartest kids in the world: And how they got that way (wyd. polskie: Amanda Ripley, Najbystrzejsze dzieciaki na świecie, Warszawa 2015, PWN, ss. 331), w której autorka analizowała całkiem odmienne, a zarazem, jak pokazują międzynarodowe badania PISA, jedne z najbardziej efektywnych systemów edukacji  – tj.  z Finlandii, Korei Południowej oraz Polski. Autorka śledziła trzech amerykańskich licealistów, z których każdy spędził rok w szkole we wspomnianych krajach, i skupiła się na doświadczeniach wynikających z ich funkcjonowania w każdym z tych systemów edukacyjnych do roku 2012.

Związki dra Sławomira Rębisza z amerykańską uczelnią sięgają kilkudziesięciu lat wstecz. Jest on m.in. absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kształceniem ustawicznym wspomnianego Uniwersytetu (2000). Także z naukowcami z Department of Educational Leadership, Kennesaw State University prowadził wspólne badania, czego efektem są jego publikacje współautorskie, m.in.:

  • Chan, T. C., Jiang, B., Chandler, M., Morris, R., Rębisz, S., Turan, S., Shu, Z., & Kpeglo, S. (2019). School Principals’ Self-Perceptions of Their Roles and Responsibilities in Six Countries. New Waves Educational Research & Development, 22(2), Article 2.
  • Chan, T. C., Jiang, B., & Rębisz, S. (2018). School principals’ perceptions of their roles and responsibilities in the city of Rzeszów and Atlanta area. Edukacja, 1(144), Article 144.

 

Należy także wspomnieć, że relacje Instytutu Pedagogiki UR i Bagwell College of Education, KSU są dość bliskie. M.in. w ramach unijnego projektu realizowanego przez UR pt.” UR- nowoczesność i przyszłość regionu”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS (Improving Human Capital - UDA- POKL.04.01.01-00-068/10-00), dr Sławomir Rębisz wraz z kadrą kierowniczą Instytutu Pedagogiki: dr hab. Ryszardem Pęczkowskim, prof. UR, dr hab. Martą Wrońską, prof. UR, ks. dr hab. Januszem Miąso, prof. UR i dr Anną Batiuk, w roku 2014 odbyli wizytę studyjną na wspomnianym Uniwersytecie na Wydziale - Bagwell College of Education, Georgia State USA. Wymiernym efektem wizyty było podpisanie bilateralnej umowy o współpracy naukowo-badawczej oraz wymianie kadry i studentów pomiędzy uczelniami (ówczesnym Wydziałem Pedagogicznym UR a Bagwell College of Educatin, KSU) w roku 2015.

Gratuluje Panu Doktorowi Sławomirowi Rębiszowi wykładu na wysokim poziomie merytorycznym o czym poinformowała nas Pani Prof. Binbin Jiang, która w 2016 roku osobiści gościła u nas ze swoimi studentami.

 

Tekst: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska