Wizyta studyjna w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie

W dniu 01.02.2023 r. odbyła się wizyta studyjna w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie. Udział w niej wzięli studenci II roku Pedagogiki resocjalizacyjnej studiów stacjonarnych II stopnia wraz z opiekunem dr Agnieszką Wróbel – Chmiel.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Panem Dyrektorem MOW Robertem Tendajem, psychologiem Panem Kamilem Babulą oraz pedagogiem i terapeutą zajęciowym Panią Eweliną Olejnik a także z wychowankami placówki. Podczas spotkania przedstawiony został zarys historii powstania placówki oraz jej przekształcenia ze schroniska dla nieletnich na młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Poruszona została kwestia kadry pracującej w placówce oraz przekazane zostały informacje na temat charakteru Ośrodka i panujących w nim zasad. Studenci mieli możliwość poznać funkcjonowanie placówki od strony praktycznej, wysłuchać wypowiedzi psychologa i pedagoga o pracy w ośrodku oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania. Pracownicy placówki opowiedzieli także jak wyglądają poszczególne etapy przyjęcie wychowanka do Ośrodka.

Kolejnym punktem wizyty studyjnej było spotkanie z czterema wychowankami, którzy decyzją Sądu Rodzinnego zostali umieszczeni w Ośrodku. Podopieczni MOW przekazali informacje dotyczące swojej sytuacji życiowej, przyczyn znalezienia się w placówce oraz wyobrażeń na temat swojej przyszłości. Wychowankowie z zaangażowaniem uczestniczyli w rozmowach ze studentkami oraz wyczerpująco odpowiadali na zadawane pytania.

            Wizyta studyjna w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie przyczyniła się do poszerzenia wiedzy studentów o praktyczne aspekty związane z pracą wychowawczo-resocjalizacyjną w tego typu placówce. Specjaliści zachęcili studentów do odbycia praktyk w MOW oraz podjęcia prób poszukiwania zatrudnienia w placówkach resocjalizacyjnych po ukończeniu studiów.

            Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz Pracownikom NMOW w Łańcucie za wyjątkowe spotkanie, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także ogromną życzliwość i poświęcony czas.

Tekst opracowały:

Jolanta Koń

Agnieszka Kocoł