Wizyta profesorów i studentów z Holy Cross College, USA

W dniach 11-12 marca 2024 Instytut Pedagogiki miał zaszczyt gościć delegację ze Stanów Zjednoczonych – profesor Cosette Fox i jej studentów psychologii z Uniwersytetu Holy Cross College, Notre Dame, Indiana, USA, z którym w grudniu 2023 roku podpisano przez rektorów obu uczelni umowę o współpracy. Pani Profesor Fox przyjechała na zaproszenie Profesor Lilii Morskiej, z którą  łączy ich  przyjaźń i współpraca trwająca ponad 8 lat. Profesor L. Morska wielokrotnie gościła na amerykańskiej uczelni z wystąpieniami na konferencjach naukowych i wykładami gościnnymi.

Amerykańscy goście odwiedzili dwie rzeszowskie szkoły średnie. W ramach swojej praktyki zawodowej przeprowadzili badania psychologiczne, spotkali się z Władzami Kolegium Nauk Społecznych, a także ze studentami I wykładowcami dwóch instytutów naszej uczelni: Instytutu Pedagogigki I Instytutu Psychologii.

Amerykańscy goście byli zachwyceni pobytem w Uniwersytecie Rzeszowskim i z niecierpliwością czekają na kolejną okazję.