Ukazała się książka Pana dra Piotra Karasia pt.: „Platformy e-learningowe w systemie edukacji. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”,

 Właśnie ukazała się książka Pana dra Piotra Karasia pt.: „Platformy e-learningowe w systemie edukacji. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”, pracownika naukowego w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Platformy e-learningowe w systemie edukacji. Stan aktualny i perspektywy rozwoju

 

Autor w swojej najnowszej książce przedmiotem badań empirycznych uczynił platformy e-learningowe i ich wykorzystanie przez nauczycieli i uczniów w procesie edukacyjnym. Zasadniczym celem badań była analiza stanu wykorzystania platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawowych we wszystkich województwach funkcjonujących na terenie Polski. Zdecydował się także na rekonstrukcję i opracowanie modelu platformy e-learningowej dla szkół ponadpodstawowych wykorzystywanej w realizacji procesu kształcenia. Konstruując model platformy Pan doktor wziął pod uwagę takie cechy jak na przykład dostępność, mobilność, modyfikowalność, łatwa komunikacja, czy standaryzacja zakresu treści kursu.

Recenzentem książki był Pan Profesor Maciej Tanaś. Prezentuję krótkie jej streszczenie: „Niewiele jest tak ważkich i aktualnych tematów pedagogicznych jak te, które dotyczą: platform e-learningowych, programów i aplikacji użytecznych w kształceniu zdalnym, sposobów jego organizacji, czy też osobowych, społecznych i kulturowych konsekwencji. Piotr Karaś sformułował szereg istotnych dla edukacji wniosków teoretycznych i rekomendacji praktycznych. Precyzyjnie i jasno opisany autorski model platformy e-learningowej może być zastosowany w szkole średniej.

W podejściu Autora dominuje warstwa technologiczna. Odnaleźć jednak można   również szereg pedagogicznych, trafnych przemyśleń […]. To właśnie – nie wyłącznie techniczne czy informatyczne lecz humanistyczne w swej istocie, odautorskie refleksje – uważam za wielką wartość pracy. Nie bez znaczenia dla jej wysokiej oceny jest również to, że przedstawione treści wspiera bogate doświadczenie Autora oraz bardzo obszerna i trafnie dobrana bibliografia. […].

Książka inspiruje, wyjaśnia i opisuje w sposób jasny i zrozumiały edukację wspieraną platformami e-learningowymi. Dlatego powinna trafić w ręce dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, a także studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich”.

Pan dr Piotr Karaś w zakończeniu swojej książki postawił przewrotne pytanie, kto lub co jest bardziej przygotowane do edukacji zdalnej?

  • technologia (media, aplikacje, systemy),
  • „podmiot edukacyjny” (prowadzący, nauczyciel, twórcy kursów),
  • odbiorca (uczeń, student, słuchacz)?

Zachęcam do ciekawej lektury autorstwa Pana dra Piotra Karasia, w której znajdą Państwo odpowiedz na wyżej sformułowane pytanie.

 

Tekst: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska